« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 25.05.2020 istungi päevakord kell 12.30

1. Noorte omaalgatusprojekti toetamine

2. Rakvere linnavalitsuse 25. veebruari 2020 korralduse nr 110 „Rakvere Kultuurikeskuse teenuste hindade kehtestamine" muutmine

3. Rakvere linnavalitsuse 27. jaanuari 2020. a korralduse nr 47 „Rakvere Kultuurikeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu muutmine" muutmine

4. Ehitusloa andmine ehitamiseks aadressil Tammiku tn 7

5. Kasutusloa andmine aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 7

6. Kasutusloa andmine aadressil Metsa tn 6a

7. Kasutuslubade andmine külmavee- ja kanalisatsioonitorustikule Terase tänaval, Uuel tänaval, Uus tn 19 ja Võidu tn 67

8. Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu, aadressil Näituse tn 4 püstitamise ehitusprojekti koostamiseks

9. Tee ehitusloa andmine ehitamiseks Jaama puiestee osa ja Võidu tn osa ümberehitamiseks (ehitamiseks Jaama puiesteel, Jaama puiestee katastriüksusel T1, Näituse, Kalda, Tööstus, Lille ja Võidu tänavatel)

10. Võidu tn 106 ja sellega piirnevale alale muru rajamiseks korraldatud pakkumismenetluse pakkumuse edukaks tunnistamine

11. Tartu tänavale puu istutamine

12. Lihthanke „Rakveres, Laada tn 18a kinnistule ekraanitulpade ostmine ja paigaldamine" pakkumuse edukaks tunnistamine

13. Läbirääkimistega pakkumismenetluse pakkumuse edukaks tunnistamine

14. Avaliku kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine

15. Rakvere linna Jaama puiestee (lõik Ilu pst - Härma tn) rekonstrueerimise omanikujärelevalve, pakkumuse edukaks tunnistamine

16. Rakvere linnas Laada 18a asuva bussijaama varikatuse plaatide vahetamiseks korraldatud pakkumismenetluse pakkumuse edukaks tunnistamine

17. Pakkumusmenetluse „Rakvere linnakalmistu veetrassi projekteerimine ja ehitamine" pakkumuse edukaks tunnistamine

18. Rakvere bussijaama ja busside teenindamise parkla rendile andmiseks korraldatud kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse pakkumuse edukaks tunnistamine ja kontsessioonilepingu sõlmimine

19. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise tulemuste kinnitamine

20. Eestkostetavale kuuluva korteriomandi müügiks enampakkumise korraldamine

21. Eestkostetavale kuuluva kinnistu müügiks enampakkumise korraldamine

22. Rakvere linnavalitsuse 7. jaanuari 2019. a korralduse nr 20 "Rakvere Linnavalitsuse teenistuskohtade palgaastmete kinnitamine" muutmine