« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 02.12.2019 istungi päevakord kell 15.00

1. Haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kasutamise ja majutusteenuse tellimine

2. Rakvere Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

3. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Kooristuudio SO-LA-RE

4. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Rakvere Karmeli Kogudus

5. Mitterahalise toetuse eraldamine Maare Sport Mittetulundusühingule

6. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ-le RAKVERE JK TARVAS

7. Linnavara kasutusse andmine Mittetulundusühingule Rakvere Maraton

8. Kasutusloa väljastamine aadressil Mõisavälja tn 4

9. Projekteerimistingimuste määramine alajaama asendamise ja elektrivõrgu elementide (maakaabelliinid ja ühendused, elektri liitumiskilp) rajamise ehitusprojekti koostamiseks

10. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine (Tallinna tn 13a)

11. Rakvere Waldorfkooli taotluse arutamine

12. Kinnistu müügi enampakkumise korraldamine

13. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks

14. Linnavara tasuta kasutusse andmine

15. Ettepanek projekti LIFE IP CleanEST elluviimisega seotud tegevusteks töörühma moodustamiseks

16. Sushi Tiger OÜ pöördumise arutamine

17. Ilutulestiku pakkumuste läbivaatamine

18. Rakvere linna teenetemärgi Rakvere Kroonimärk kandidaatide esitamine