« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 07.10.2019 istungi päevakord

 
 
1. Lihthankemenetluse „Rakvere Tervisekeskuse hoone puhastusteenuse tellimine" lõppemine ning pakkumismenetluse korraldamine 
 
2. Nõusoleku andmine Rakvere Tervisekeskuse ruumide allkasutusse andmiseks
 
3. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
 
4. Rakvere Triinu Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine 2019/2020. õppeaastaks 
 
5. Rakvere Triinu Lasteaia 2018/2019. õppeaasta kokkuvõtete läbivaatamine
 
6. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine 
 
7. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Tarvanpää Selts
 
8. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Tarvanpää Selts
 
9. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Rakvere Bont Rulluisuklubi
 
10. Mitterahalise toetuse eraldamine Hea Tervis Mittetulundusühingule
 
11. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Rakvere kergejõustikuklubi ViKe
 
12. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Spordiklubi Pinx
 
13. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Lääne-Viru Pensionäride Liit
 
14. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Parkali tn 7
 
15. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks Rägavere teel, Piiri, Vabaduse, Saueaugu ja Karja tänavatel, Piiri tn 1, Piiri tn 2a, Piiri tn 6a ja Seminari tn 25
 
16. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks Tuleviku tn 1, Tuleviku ja L. Koidula tänavatel
 
17. Metsa n 6a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
 
18. Rakvere linnavalitsuse 23. septembri 2019 korralduse nr 597 „Põhja tn 30 ja Põhja tänav L1 ning Põhja tänav L2 katastriüksuste piiride muutmisel aadresside ja sihtotstarvete määramine" muutmine
 
19. Pakkumismenetluse korraldamine Rakvere linna jõulukaunistuste montaažiks, korrastamiseks ja demontaažiks 2019-2020
 
20. Pakkumusmenetluse „Rakvere linnas Kauba tn 4 kinnistul asuva ehitise lammutamiseks koos lammutusprojekti koostamisega" pakkumuse edukaks tunnistamine
 
21. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise tulemuste kinnitamine
 
22. Rakvere linna omandis olevatele kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks
 
23. Rakvere linna omandis olevale kinnistule Välja tn L1 isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
 
24. Rakvere linna omandis olevale kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine AS Gaasivõrk kasuks
 
25. Linnavara tasuta kasutusse andmine mittetulundusühingule Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühendus 
 
26. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine kinnistu isikliku kasutusõigusega koormamiseks" esitamine.
 
27. Riigihanke „Rakvere Vallimäe kompleksi ehituse peatöövõtt" hankelepingu muutmine 
 
28. Rakvere Karmeli Koguduse taotluse arutamine