« Tagasi

Lähenemas on rahaliste toetuste taotluste esitamise tähtajad

13.08.2019

 

Rakvere linnavalitsus tuletab taotlejaile meelde, et peatselt on lähenemas 2019. aastaks kavandatud kultuuri- ja spordiürituste ning -projektide ja huvitegevuse rahaliste toetustaotluste esitamise tähtaeg.

Taotlus tuleb esitada SPOKU e-keskkonna kaudu. Toetuste taotluse vormid leiate Rakvere linna kodulehe E-TEENUSTES: http://rakvere.kovtp.ee/et/e-teenused

 

 • Spordiürituste ja -projektide toetuse taotlus 2019. aastaks
  Taotluse esitamise tähtaeg on 15. august.
   
 • Kultuuriürituste ja -projektide toetuse taotlus 2019. aastaks
  Taotluse esitamise tähtaeg 15. august.
   
 • Esindusvõistkonna toetus 2020. aastaks
  Taotluse esitamise tähtaeg on 15. august.
   
 • Esinduskollektiivi toetus 2020. aastaks
  Taotluse esitamise tähtaeg on 25. august.
  Esinduskollektiivi toetuse taotlemise vorm on kättesaadav linna kodulehel http://rakvere.kovtp.ee/et/toetuste-taotlemine-aruandlus-ja-eraldatud-toetused
   
 • Huvitegevuse jätkamise toetus

Toetust on õigustatud taotlema linnavalitsuse hallatavad asutused, erakooli seaduse alusel tegutsevad huvikoolid ja muud organisatsioonid, kes said huvihariduse ja huvitegevuse täiendavat toetust 2018. aastal ja soovivad eelnevalt toetatud tegevust jätkata.

Toetust võib taotleda vahendite soetamiseks, huvitegevusvõimaluste laiendamiseks, huvitegevuse juhendaja töötasu maksmiseks ja metoodilisteks materjalideks, mis loob täiendavaid võimalusi linna noortele.

Toetuse saamisel luuakse võimalus osaleda huvitegevuses samadel tingimustel kõigil Rakvere linna koolide noortel vanuses 7-19 aastat.

Toetuse määr ühe taotleja kohta on kuni 2000 eurot.

Taotlemise tähtaeg on 26. august.

 • Toetus uute ja täiendavate huvitegevuse võimaluste loomiseks

Toetust on õigustatud taotlema ametiasutuse Rakvere linnavalitsuse hallatavad asutused, erakooli seaduse alusel tegutsevad huvikoolid ja muud organisatsioonid, kelle üheks tegevuseks on Rakvere linna noortele suunatud huvitegevuse pakkumine.

Toetust antakse uuendusliku või täiendava huvitegevuse alustamiseks, eelkõige loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas, vajalike vahendite ostmiseks (infotehnoloogiline lahendus, tarkvara jms) või olemasoleval huvialal uuendusliku metoodika (nutikad lahendused, koostöö huvikoolide vahel, puuetega laste kaasamine jms) kasutusele võtmiseks.

Toetuse saamisel luuakse võimalus osaleda huvitegevuses samadel tingimustel kõigil Rakvere linna koolide noortel vanuses 7-19 aastat.

Toetuse määr ühe taotleja kohta on kuni 8000 eurot.

Taotlemise tähtaeg on 26. august.

 • Laagrites ja võistlustel osalemise toetus

Toetuse sihtgrupp on 7-19 aastased noored, kes õpivad Rakvere linna haldusterritooriumil asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses ja kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.

Toetust antakse väljaspool Eestit toimuvas laagris või konkursil (rahvusvahelised konkursid, tiitlivõistlused, Euroopa klubide karikavõistlused jms) osaleja kulude katmiseks (sõidukulud, osalustasu, majutus).

Toetuseks eraldatud vahendite kogumaht on 15 000 eurot.

Toetust on õigustatud taotlema organisatsioon (alaliit, klubi, huvikool jms) või lapsevanem (sh eestkostja).

Toetuse määr lapse kohta on kuni 200 eurot aastas.

Toetust saab taotleda jooksvalt kuni vahendite lõppemiseni.

Taotlusi hindab Rakvere linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Toetuse määramise otsustab komisjoni ettepanekul linnavalitsus 30 päeva jooksul.

 • Transporditoetus

Transporditoetus on täiendav huvitegevuse ja huvihariduse toetus transpordikulude kompenseerimiseks väljaspool Rakvere linna toimuval huvialal, mida Rakvere linnas ei pakuta.

Toetuse sihtrühm on 7-19 aastased noored, kes õpivad Rakvere linna haldusterritooriumil asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutustes ja kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.

Toetust on õigustatud taotlema huvitegevuses osaleja lapsevanem või eestkostja.

Toetust määratakse ühe huvihariduse või huvitegevuse ringi toetamiseks ning mitte rohkem kui 30 eurot kuus taotleja kohta.

Toetust saab taotleda jooksvalt kuni vahendite lõppemiseni.

 

Lisainfo:

Katrin Joselin
kultuuri- ja noorsootööspetsialist
e-post: katrin.joselin@rakvere.ee             
telef: 322 5879, 5326 8054