« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 12. augusti 2019. a istungi päevakord kell 15.00

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

3. Rakvere linnavalitsuse 15. aprilli 2019. a korralduse nr 209 „Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks" muutmine

4. Rakvere Tervisekeskuse ruumide üürilepingute sõlmimine

5. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuse määramine

6. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule KaRakTer

7. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ-le Rõõmu Tehas

8. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule IDAMAISE KULTUURI SELTS ALIMA

9. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ-le RAKVERE JK TARVAS

10. Kasutusloa väljastamine aadressil Seminari tn 19

11. Kasutusloa väljastamine kaugküttetorustikule Posti tänaval ja Pikal tänaval, Posti tn 2, Pikk tn 17, Pikk tn 17a, Pikk tn 19, Pikk tn 22, Pikk tn 24a // 24b, Pikk tn 26 ja Pikk tn 30

12. Kasutusloa väljastamine aadressil Tõru tn 8

13. Projekteerimistingimuste määramine elektrivõrgu elementide (maakaabelliinid, elektri jaotus- ja liitumiskilbid, varutoru) rajamise ehitusprojekti koostamiseks aadressidel Rakvere linn, Vabaduse tn 4a, Vabaduse tn 4, Vabaduse tn 1, Viru tn 2, Võimla tn 3, L. Koidula tn 11, L. Koidula tn 11a, Vabaduse, Viru, Võimla ja Tuleviku tänavatel ja alajaama rajamise ehitusprojekti koostamiseks aadressil Rakvere linn, Vabaduse tn 1

14. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 muutmine" esitamine

15. Rakvere linna omandis olevatele kinnistutele Uus tn 19 ja Võidu tn 67 isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

16. Rakvere linna omandis olevatele kinnistutele Koidu tn L1 ja Lääne tn L1 isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

17. Rakvere linna omandis olevatele kinnistutele Vallimäe tee 1 ja Vallimäe tee 3 isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

18. Taksoveoloa andmine

19. Pakkumismenetluse korraldamine sõiduki ostmiseks Rakvere Linnavalitsusele

20. Pakkumusmenetluse "Rakvere Linnavalitsusele ja Linnavalitsuse hallatavatele asutustele e-arvete haldusteenuse ostmine" pakkumuse edukaks tunnistamine