« Tagasi

Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi

12.07.2019

 

Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub Eestis elavatele inimestele tasuta ning soodustingimustel õigusabi. Abi saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek jääb alla Statistikaameti poolt avaldatud keskmise brutosissetuleku 1,5-kordsele määrale (s.o alla 2094 euro).

Nõustatakse nii kohtumisel kui ka veebis. Kokku on Eesti Õigusbürool igas maakonnas üle Eesti 15 kontorit. Rakveres osutatakse õigusabi Pikk 32.

Kokku on selle projekti raames 2 aasta jooksul tasuta ning soodustingimustel õigusabi jagatud juba 18 500 inimesele, kuid palju on veel kindlasti neid, kes seda abi vajaksid.

Milliste muredega juristi juurde pöördutakse?
Inimeste pöördumised on seni olnud seotud peamiselt võla- ja perekonna õigusega: vaidlused laenuandjate, pankade ja inkassofirmadega ning elatise, lapse hoolduse ja vara jagamise probleemid. Samuti on juristid andnud inimestele nõu ka vaidlustes tööandjaga, pärimisasjades, naabrite- ja korteriühistu liikmete vahelistes vaidlustes ning suhtluses kohalike omavalitsuste ja ametiasutustega.

Tasuta ning soodustingimustel õigusnõu saamiseks tuleb:
1) sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot lepingutasu (kehtib terve kalendriaasta, see tähendab, et kalendriaasta jooksul uuesti nõustamisele minnes enam lepingutasu tasuma ei pea), alaealised on lepingutasust vabastatud.
2) eelnevalt broneerida aeg kas internetis aadressil www.juristaitab.ee või helistades telefonile 6 880 400.

Seejärel on inimesel õigus saada juriidilist abi kokku 15 tundi ühe kalendriaasta kohta, millest:

  • 2 esimest tundi on kliendile tasuta (riik hüvitab 40 eurot tunnis)
  • 3 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 20 eurot tunnis (riik hüvitab ülejäänud 20 eurot tunnis)
  • 10 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot tunnis
    Võrdlusena – Eesti keskmine õigusnõustamise tunnitasu on 120€ + käibemaks.

Eesti Õigusbüroo senise praktika järgi jääb keskmine õigusnõustamise aeg alla kahe tunni ning see näitab, et esimeste tasuta tundidega leiavad lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse.

Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket märgib, et nende igapäevane töökogemus näitab, et vajadus õigusnõustamise järele võib elu jooksul tekkida igal inimesel. „Mina leian, et võimalus saada esmast õigusnõustamist piirkonnas kohapeal on väga oluline," lisas Suun-Deket.

Lisainfo aadressil www.juristaitab.ee, helistades telefonile 6 880 400 või kirjutades abi@juristaitab.ee.
 

Teate edastas:
Kristel Mänd
kommunikatsioonispetsialist
510 4544
kristel.mand@rakvere.ee