« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 16.04.2018 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

3. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Teede ja tänavate sulgemise maks" esitamine

4. Rakvere linnavolikogule esitatud taotluse tagasi võtmine

5. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Laada tn 12

6. Kasutusloa väljastamine aadressil Viru tn 4

7. Riigihanke „Kasarmu tänava rekonstrueerimine" (viitenumber 195578) pakkumuse edukaks tunnistamine

8. Enampakkumise korraldamine metsamaterjali müügiks.

9. Kinnisasjaga piirnevale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe, pindala ja maa maksustamishinna määramine

10. Kinnisasjaga piirnevale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe, pindala ja maa maksustamishinna määramine

11. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" esitamine

12. Kinnisasjaga piirnevale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe, pindala ja maa maksustamishinna määramine

13. Rakvere linnavalitsuse seisukoht detailplaneeringu algatamise kohta Vabaduse tn 1 kinnistul

14. Rakvere linna omandis olevale kinnistule E.Vilde tn 2a isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

15. Linnavara kasutusse andmine ja müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine

16. Linnavara tasuta kasutusse andmine

17. Nõusoleku andmine hoonestusõigust koormava hüpoteegi suurendamiseks

18. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

19. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

20. Liiniveo avaliku teenindamise otselepingu muutmine

21. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere linna 2018. aasta lisaeelarve" esitamine

22. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linna arengukava 2018-2030" esitamine