3.02.21

Rakvere Linnavalitsuse hankekord

Riigihangete register

Rakvere Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste 2021. a hankeplaan (kinnitatud Rakvere linnavalitsuse 01.02.2021 korraldusega number 54)

Hankeobjekt

Hanke korraldaja ametinimetus või hallatava asutuse nimetus

Hankemenetluse liik

Hankemenetluse väljakuulutamise eeldatav tähtaeg

Asjad, teenused

 

 

 

Koolimööbli ostmine

linnvaraspetsialist

avatud hankemenetlus

veebruar 2021

Rakvere linna väljakute, parklate, bussipeatuste, kõnniteede ja kergliiklus-teede hooldustööd

teedeinsener

avatud hankemenetlus

veebruar 2021

Vallimäe vabaõhukeskusele konteiner-WC-de ostmine

ehitusinsener

lihthankemenetlus

veebruar 2021

F. R. Kreutzwaldi monumendile infotahvli ostmine ja paigaldamine

linnakunstnik

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

veebruar-märts 2021

Kiikede ostmine ja paigaldamine Süstatiigi kaldale

ehitusinsener

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

veebruar-märts 2021

Keskväljaku ja promenaadi pinkide uuendamine

keskkonnaspetsialist

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

märts 2021

Edith Kotka-Nymani mälestuseks loodava skulptuuriansambli teostamine

linnakunstnik

väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus

I kvartal 2021

Puude istutamistööd

linnaaednik

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

märts 2021

ÜVK kava uuendamise konsultanditeenuse ostmine

linnavaraspetsialist

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

märts 2021

Rakvere Spordikeskuse infotahvli ostmine ja paigaldamine

linnakunstnik

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

märts 2021

Rakvere linna tänavate puhastamine imuriga

teedeinsener

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

märts 2021

Linnapäevade heli-, valgus- ja lavateenuse ostmine

Rakvere Kultuurikeskus

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

aprill 2021

A2 reklaamaluste ostmine ja paigaldamine

linnakunstnik

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

aprill 2021

Jäätmeveoteenuse osutamine ja korraldamine Rakvere linnas

keskkonnaspetsialist

avatud hankemenetlus

II kvartal 2021

Rakvere linnaliinid – linnasisese bussiliikluse korraldamine

linnavaraspetsialist

avatud hankemenetlus

aprill 2021

Vallimäe vabaõhukeskusele reklaamaluste ostmine ja paigaldamine

linnakunstnik

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

aprill 2021

Lasteaia- ja lapsehoiu-teenuse osutaja leidmine

hariduse peaspetsialist

sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

mai 2021

Jõulukaunistuste ostmine

linnakunstnik

väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetlus

mai 2021

Lasteaedade ja koolide toitlustamise kontsessioon

linnavaraspetsialist

kontsessiooni erimenetlus

mai 2021

Rakvere Spordihalli tabloode vahetus

Rakvere Spordikeskus

lihthankemenetlus

aprill-mai 2021

Sõiduteede talihooldustööd

teedeinsener

avatud hankemenetlus

juuni 2021

Rakvere linna jõulukaunis-tuste montaaž ja demontaaž

linnakunstnik

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

august-september 2021

Kultuurifestivali heli-, valgus- ja lavateenuse ostmine

Rakvere Kultuurikeskus

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

september 2021

Rakvere linna kevad- ja suvehaljastus

linnaaednik

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

august 2021

Rakvere linna liikluskorraldusvahendite korrashoiutööd

teedeinsener

avatud hankemenetlus

september 2021

Rakvere linna tänavavalgustuse hooldustööd

teedeinsener

avatud hankemenetlus

september 2021

Rakvere põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse (liikuva) mööbli ostmine

ehitusinsener

avatud hankemenetlus

III kvartal 2021

Mootorikütuse ostmine

linnavaraspetsialist

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

oktoober 2021

Elektrienergia ostmine Rakvere linnale

linnavaraspetsialist

avatud hankemenetlus

oktoober 2021

Ujumise algõpetuse ostmine

hariduse peaspetsialist

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

detsember 2021

Valveteenuse ostmine

linnavaraspetsialist

lihthankemenetlus

detsember 2021

Ehitustööd

 

 

 

 

 

 

 

Rahvaaia käimla lammutamine

keskkonnaspetsialist

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

veebruar 2021

Ilu pst rekonstrueerimine

teedeinsener

avatud hankemenetlus

veebruar 2021

Rakvere linna tänavate remonttööd

teedeinsener

lihthankemenetlus

veebruar-märts 2021

Rahvaaia müüri remont

linnaaednik

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

märts 2021

Rakvere Gümnaasiumi Vabaduse tn 1 hoones õpetajate tualettruumide remont

ehitusinsener

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

märts-aprill 2021

Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tn 29 / Võidu tn 26 hoones õpilaste tualettruumide remont

ehitusinsener

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

märts-aprill 2021

Rakvere Reaalgümnaasiumi koridoride põrandakatete vahetus

ehitusinsener

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

märts-aprill 2021

Rakvere Kasarmu tn 3 asuva ehitise lammutamine

keskkonnaspetsialist

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

aprill 2021

Linnakalmistu tugimüüride rekonstrueerimine

ehitusinsener

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

aprill-mai 2021

Rakvere Kungla Lasteaia majandushoovi juurdepääsu rajamine

ehitusinsener

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

aprill-mai 2021

L. Koidula tänava mänguväljaku teisaldamine

ehitusinsener

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

II kvartal 2021