21.05.20

Rakvere Linnavalitsuse hankekord

Riigihangete register

Rakvere Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste 2020. a hankeplaan (kinnitatud Rakvere linnavalitsuse 27.01.2020 korraldusega number 34)

Hankeobjekt

Hanke korraldaja ametinimetus või hallatava asutuse nimetus

Hankemenetluse liik

Hankemenetluse väljakuulutamise eeldatav tähtaeg

Asjad, teenused

 

 

 

Rakvere linna haljastuse hooldamine

Linnaaednik

avatud hankemenetlus (rahvusvaheline)

jaanuar 2020

Rakvere linna kalmistute hooldamine

Linnaaednik

avatud hankemenetlus

jaanuar 2020

Audiitorteenuse tellimine

Pearaamatupidaja

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

jaanuar 2020

Koolimööbli tellimine

Hariduse peaspetsialist

avatud hankemenetlus

I kvartal 2020

HEV- lastele mõeldud väikeklasside projekteeri-mine Rakvere Gümnaa-siumi A. Kotli koolimajas Vabaduse tn 1

Linnaarhitekt

väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus

I kvartal 2020

Rakvere linna Pikk tn 22 projekteerimine

Linnaarhitekt

väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus

veebruar 2020

Tiigi/tiikide puhastamine mudasettest

Keskkonnaspetsialist

lihthankemenetlus

veebruar 2020

Koduloomade varjupaiga-teenuse osutamine

Keskkonnaspetsialist

väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus

veebruar 2020

Lennuki tn 10 munitsipaal-elamu haldus- ja hooldus-teenuse soetamine

Linnavaraspetsialist

lihthankemenetlus

märts 2020

Hepta-tüüpi prügikastide ostmine linnaruumi

Keskkonnaspetsialist

lihthankemenetlus

märts 2020

Twist-tüüpi pinkide ostmine linnaruumi

Keskkonnaspetsialist

lihthankemenetlus

märts 2020

Spordihalli valgustus LED-valgustitele

Rakvere Spordikeskus

lihthankemenetlus

aprill 2020

Rakvere bussijaama haldamine

Linnavaraspetsialist

kontsessiooni eri-menetlus

aprill 2020

Rakvere linnaliinide analüüs

Linnavaraspetsialist

lihthankemenetlus

II kvartal 2020

Tuleviku 8 elektritööd

Linnavaraspetsialist

lihthankemenetlus

mai 2020

Rakvere Spordihalli saalipõranda täishooldus

Rakvere Spordikeskus

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

mai 2020

Rakvere Spordihalli helisüsteemi uuendamine

Rakvere Spordikeskus

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

mai 2020

Reklaampindade (prome-naadile) konstrueerimine ja paigaldamine

Linnakunstnik

lihthankemenetlus

III kvartal 2020

Elektrienergia ostmine Rakvere linnale

Linnavaraspetsialist

avatud hankemenetlus 

III kvartal 2020

 

Rakvere linna kevad- ja suvehaljastus

Linnaaednik

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

august 2020

Ehitustööd

 

 

 

Jaama tänava uue mänguväljaku rajamine

Ehitusinsener

lihthankemenetlus

I kvartal 2020

Lääne-Virumaa Keskraa-matukogu fassaadi remont koos osalise akende vahe-tuse ja aknapalede taasta-misega

Ehitusinsener

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

I kvartal 2020

Bussijaama varikatuse rekonstrueerimine

Ehitusinsener

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

I kvartal 2020

Vallikraavi tänava rekonstrueerimine

Teedeinsener

avatud hankemenetlus

veebruar 2020

Rakvere linna tänavate remonttööd

Teedeinsener

lihthankemenetlus

veebruar-märts 2020

Linnastaadioni rannavolle platside uuendamine ning uue piirdeaia rajamine (s.h. Jõulinnakule)

Rakvere Spordikeskus

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

aprill 2020

HEV- lastele mõeldud väikeklasside rekonstrueeri-mine Rakvere Gümnaa-siumi A. Kotli koolimajas Vabaduse tn 1

Ehitusinsener

avatud hankemenetlus

II kvartal 2020

Vilde 2a ja Tuleviku 8 ruumide remont

Ehitusinsener

avatud hankemenetlus

II kvartal

Rakvere linna tänava-valgustuse hooldustööd

Teedeinsener

avatud hankemenetlus

september 2020

Töö- ja tehnoloogiakeskuse ehitustööd

Ehitusinsener

avatud hankemenetlus

III kvartal 2020

Rakvere linna väljakute, parklate, bussipeatuste, kõnniteede ja kergliiklus-teede hooldustööd

Teedeinsener

avatud hankemenetlus

detsember 2020