« Tagasi

Rakvere linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumisekinnistute hoonestusõigusega koormamiseks

09.10.2018

Enampakkumise teel koormatakse Rakvere linna Lennuvälja tööstusala kinnistuid aadressiga Nortsu tee 18, Papiaru tn 4, Teliku tn 3, Tiiviku tn 3 ning Tiiviku tn 4.

Hoonestusõigus seatakse 50 aastaks ja enampakkumise alghinnaks (aastatasu) on 0,05 €/m².

Hoonestusõiguse seadmise täpsemad tingimused  on sätestatud Lisas 1.

 

Kirjalikud pakkumused vastavalt Lisas 2 toodud vormile tuleb esitada hiljemalt 30. oktoobriks 2018 kella 10.45-ks kas postiga kinnises ümbrikus aadressil Lai 20, 44308 Rakvere, Rakvere Linnavalitsus või digitaalselt allkirjastatult e-posti adressil linnavalitsus@rakvere.ee.

Pakkumusele tuleb lisada märge "Hoonestusõigus, mitte avada enn 30.oktoobrit  2018 kell 11.00".

Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja seadusliku või volitatud (volitus lisatud) esindaja poolt.

Ülevaade Lennuvälja tööstusalast ning kinnistustest on  Rakvere linna veebilehel http://rakvere.kovtp.ee/et/internet-wifi

 

Lisainfo:
Mati Jõgi, linnavaraspetsialist
Tel: 322 5883, 5255167
E-post: mati.jogi@rakvere.ee