« Tagasi

RAKVERE LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE KINNISTUTE HOONESTUSÕIGUSEGA KOORMAMISEKS

Enampakkumise teel koormatakse Rakvere linna  Lennuvälja tööstusala kinnistuid aadressiga Nortsu tee 18a, Nortsu tee  26a, Papiaru tn 3, Papiaru tn 5, Papiaru tn 7,  Papiaru tn 21,  Papiaru tn 23, Teliku tn 3 ning Tiiviku tn 4.

Hoonestusõigus seatakse 50 aastaks ja enampakkumise alghinnaks ( aastatasu) on 0,05 €/m².

Hoonestusõiguse seadmise täpsemad tingimused  on sätestatud Lisas 1 (lisatud).

Kirjalikud pakkumused vastavalt Lisas 2 toodud vormile (lisatud) tuleb esitada hiljemalt  20.jaanuariks  2020 kella 14.45-ks kas postiga kinnises ümbrikus aadressil Lai 20, 44308 RAKVERE, Rakvere Linnavalitsus või digitaalselt allkirjastatult e-posti adressil linnavalitsus@rakvere.ee .

Pakkumusele tuleb lisada märge " Hoonestusõigus, mitte avada enne  20.jaanuarit  2020 kell 15.00".

Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja seadusliku või volitatud ( volitus lisatud) esindaja poolt.

Ülevaade Lennuvälja tööstusalast  ning kinnistustest on  Rakvere linna veebilehel http://rakvere.kovtp.ee/et/lennuv

Lisainformatsioon Mati Jõgi, linnavaraspetsialist 322 5883, 5255167, mati.jogi@rakvere.ee

lisa 1lisa 2