« Tagasi

„Ehitusprojekti „Rakvere Vallimäe ja vanalinna arendusprojekt“ ekspertiisi tellimine“

Soovime hinnapakkumist ehitusprojekti „Rakvere Vallimäe ja vanalinna arendusprojekt" ekspertiisiks (ei hõlma endas järelekspertiisi teostamist). Ehitusprojekt on põhiprojekti staadiumis.

Käesoleva projekti projekteerimisega alustati 2009 aastal, muudatusi on sisse viidud joonistes 2010 aastal ja seletuskirja on kaasajastatud 2016 aastal.

Põhiprojekt ja ekspertiisi käsunduslepingu projekt on saadaval internetiaadressil:

https://www.dropbox.com/sh/rtkvblhxx6v2bio/AABE4IkkhwhSIHeeNIk3e9Sfa?dl=0

Pakkuja peab omama kehtivat ehitusprojekti ekspertiisi MTR registreeringut ja omama tööde teostamiseks piisava kvalifikatsiooniga tööjõudu. Pakkujal ei tohi esineda riiklike ega kohalike maksude maksuvõlgnevusi.

Tööde kestus on 1 kuu käsunduslepingu jõustumisest.

Eduka pakkumuse kriteeriumiks on madalaim hind. Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva hinnapäringu tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi. Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.

Edukaks tunnistatud pakkuja kohustub sõlmima hankijaga hankelepingu hiljemalt 7 päeva jooksul hankijalt vastavasisulise ettepaneku saamisest. Juhul kui edukaks tunnistatud pakkuja hankelepingut  nimetatud tähtaja jooksul hankijast sõltumatutel asjaoludel ei sõlmi, võib hankija käsitleda seda kui pakkuja poolset pakkumusest taganemist.

Tellija Rakvere Linnavalitsus ei tee edukale pakkujale ettemakseid, arve esitamine käib teenuse üleandmise-vastuvõtmise akti alusel e-arvena tellija arveoperaatoriks oleva teenuse osutaja kaudu või saadetakse pdf formaadis aadressile rakvereLV@e-arvetekeskus.eu.

Hinnapakkumuse palume esitada hiljemalt 28. veebruar 2018 e-posti aadressile kalvi.karu@rakvere.ee.

Pakkumuse kehtivuseks märkida 2 kuud.