« Tagasi

RAKVERE LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE KINNISTUTE HOONESTUSÕIGUSEGA KOORMAMISEKS

Enampakkumise teel koormatakse Lennuvälja tööstusala kinnistuid aadressiga Nortsu tee 26a ning Nortsu tee 28 , Rakvere linn.

Hoonestusõigus seatakse 50 aastaks ja enampakkumise alghinnaks ( aastatasu) on 0,05 €/m².

Hoonestusõiguse seadmise täpsemad tingimused  on sätestatud Lisas 1 (lisatud).

Kirjalikud pakkumused vastavalt Lisas 2 toodud vormile (lisatud) tuleb esitada hiljemalt 9.märtsiks 2018 kella 10.45-ks kas postiga kinnises ümbrikus aadressil Lai 20, 44308 RAKVERE, Rakvere Linnavalitsus või digitaalselt allkirjastatult e-posti adressil linnavalitsus@rakvere.ee .

Pakkumusele tuleb lisada märge " Hoonestusõigus, mitte avada enne 09.märtsi 2018 kell 11.00".

Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja seadusliku või volitatud ( volitus lisatud) esindaja poolt.

Ülevaade Lennuvälja tööstusalast  ning kinnistustest Rakvere linna veebilehel http://rakvere.kovtp.ee/et/internet-wifi

Lisainformatsioonj Mati Jõgi, linnavaraspestialist 322 5883, 5255167, mati.jogi@rakvere.ee