Supiköögiteenuse eesmärgiks on tagada supi pakkumine kolmel korral nädalas eel­kõige neile Rakvere linna inimestele, kellel puuduvad vahendid toidu ostmiseks. Pakkumised palume esitada...

Rakvere linn korraldab riigihanke supiköögiteenuse osutaja leidmiseks 2018 aastaks

Supiköögiteenuse eesmärgiks on tagada supi pakkumine kolmel korral nädalas eel­kõige neile Rakvere linna inimestele, kellel puuduvad vahendid toidu ostmiseks. Pakkumised palume esitada...

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks võrdse suurusega elamumaa kinnistuks. Olemasolev elamu koos kõrvalhoonega jääb planeeritavale Koidu tänava poolsele kinnistule. Koidu põik...

Rakvere linnavalitsuse 20.11.2017 a korraldusega nr 678 kehtestati Koidu tn 12 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks võrdse suurusega elamumaa kinnistuks. Olemasolev elamu koos kõrvalhoonega jääb planeeritavale Koidu tänava poolsele kinnistule. Koidu põik...

Soovime hinnapakkumist RAKVERE TERVISEKESKUSE ehitusprojekti ekspertiisiks. Ekspertiis on vajalik teostada põhiprojekti staadiumis olevale ehitusprojektile, mille valmimistähtaeg on 2017.a...

RAKVERE TERVISEKESKUSE ehitusprojekti ekspertiisi tellimine

Soovime hinnapakkumist RAKVERE TERVISEKESKUSE ehitusprojekti ekspertiisiks. Ekspertiis on vajalik teostada põhiprojekti staadiumis olevale ehitusprojektile, mille valmimistähtaeg on 2017.a...

1. Rakvere linnavalitsuse 13.11.2017. a korraldusega nr 664 algatati Tammiku tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on määrata ehitusõigus pereelamu rajamiseks. ...

Rakvere linnavalitsuse 13.11.2017. a korraldusega nr 664 algatati Tammiku tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamine

1. Rakvere linnavalitsuse 13.11.2017. a korraldusega nr 664 algatati Tammiku tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on määrata ehitusõigus pereelamu rajamiseks. ...

Ehitustööde tellimine Rakvere Kultuurikeskuse tualettruumide remondiks

Ehitustööde tellimine Rakvere Kultuurikeskuse tualettruumide remondiks

Ehitustööde tellimine Rakvere Kultuurikeskuse tualettruumide remondiks

Jäätmete süvamahutite transpordi- ja paigaldusteenuse tellimine

Jäätmete süvamahutite transpordi- ja paigaldusteenuse tellimine

Jäätmete süvamahutite transpordi- ja paigaldusteenuse tellimine

Rakvere Linnavalitsus soovib osta tasakaaluringi koos paigaldusega

Rakvere Linnavalitsus soovib osta tasakaaluringi koos paigaldusega

Rakvere Linnavalitsus soovib osta tasakaaluringi koos paigaldusega

Hääletamissedelite ülelugemine toimub Rakveres Lai tn 20 ruumis nr 114 (I korrusel).

Rakvere linna valimiskomisjonis algab hääletamissedelite ülelugemine 16. oktoobril 2017 kell 10.00

Hääletamissedelite ülelugemine toimub Rakveres Lai tn 20 ruumis nr 114 (I korrusel).

Võõrandatava metsamaterjali kogumaht 34,65 tm, kogu metsamaterjali alghind 1435 eurot. Metsamaterjali kogumaht sisaldab endas järgmiseid sortimente ja hinnangulisi...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise metsamaterjali võõrandamiseks

Võõrandatava metsamaterjali kogumaht 34,65 tm, kogu metsamaterjali alghind 1435 eurot. Metsamaterjali kogumaht sisaldab endas järgmiseid sortimente ja hinnangulisi...

Rakvere Linnavalitsus esitas selle aasta veebruaris SAle Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) taotluse projekti „Rakveres Lennuvälja piirkonnas asuvate militaarehitiste lammutamine 2. etapp"...

Lennuki tänava garaažidealuse piirkonna arendus

Rakvere Linnavalitsus esitas selle aasta veebruaris SAle Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) taotluse projekti „Rakveres Lennuvälja piirkonnas asuvate militaarehitiste lammutamine 2. etapp"...

Rakvere linnavalitsuse 12.06.2017 a korraldusega nr 322 kehtestati Kriidisoo tn 5 ja Kriidisoo tn 5a kinnistute detailplaneering. Detailplaneering teeb ettepaneku Kriidisoo tn 5 ja Kriidisoo...

Detailplaneeringu kehtestamine

Rakvere linnavalitsuse 12.06.2017 a korraldusega nr 322 kehtestati Kriidisoo tn 5 ja Kriidisoo tn 5a kinnistute detailplaneering. Detailplaneering teeb ettepaneku Kriidisoo tn 5 ja Kriidisoo...

Detailplaneeringu eesmärk on jagada nimetatud kinnistu kaheks. Maakasutuse sihtotstarbed jäävad samaks. Üks käesoleva detailplaneeringu koostamise olulisemaid eesmärke on määrata krundile...

Rakvere linnavalitsuse 15.05.2017 a korraldusega nr 266 kehtestati Võidu tn 105 kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on jagada nimetatud kinnistu kaheks. Maakasutuse sihtotstarbed jäävad samaks. Üks käesoleva detailplaneeringu koostamise olulisemaid eesmärke on määrata krundile...

Detailplaneeringu eesmärk on jagada nimetatud kinnistu ja rajada planeeritavatele kinnistutele ühepereelamud. Rakvere linna üldplaneeringut planeeritav tegevus ei muuda. Üldplaneeringu kohaselt on...

Rakvere linnavalitsuse 08.05.2017 a korraldusega nr 243 kehtestati Herne tn 20 kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on jagada nimetatud kinnistu ja rajada planeeritavatele kinnistutele ühepereelamud. Rakvere linna üldplaneeringut planeeritav tegevus ei muuda. Üldplaneeringu kohaselt on...

Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus riigigümnaasiumile vajalike hoonete ja tehnilise taristu rajamiseks, määratakse arhitektuur-ehituslikud tingimused, lahendatakse juurdepääsuteed,...

Rakvere linnavolikogu 26.04.2017. a otsusega nr 33 algatati L. Koidula tn 11b kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneering

Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus riigigümnaasiumile vajalike hoonete ja tehnilise taristu rajamiseks, määratakse arhitektuur-ehituslikud tingimused, lahendatakse juurdepääsuteed,...

Rakvere Linnavalitsus teatab, et on võtnud vastavalt Vabariigi Valitsuse 8.08.1996 määrusele nr 211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" arvele Rakvere linnas aadressil Võidu tn 39...

Peremehetu ehitise 1/4 mõttelise osa arvele võtmine

Rakvere Linnavalitsus teatab, et on võtnud vastavalt Vabariigi Valitsuse 8.08.1996 määrusele nr 211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" arvele Rakvere linnas aadressil Võidu tn 39...

Detailplaneeringu eesmärk on jagada nimetatud kinnistu ja rajada planeeritavatele kinnistutele ühepereelamud. Rakvere linna üldplaneeringut planeeritav tegevus ei muuda. Üldplaneeringu kohaselt on...

06.04.2017 – 20.04.2017. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Herne tn 20 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu eesmärk on jagada nimetatud kinnistu ja rajada planeeritavatele kinnistutele ühepereelamud. Rakvere linna üldplaneeringut planeeritav tegevus ei muuda. Üldplaneeringu kohaselt on...

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritavale alale täiendava hoonestusala määramine laohoone rajamiseks, täiendavat krundijaotust käesolev detailplaneering ette ei näe. Kehtima jäävad...

Rakvere linnavalitsuse 06.03.2017. a korraldusega nr 123 kehtestati Ringtee 3 kinnistu osaline detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritavale alale täiendava hoonestusala määramine laohoone rajamiseks, täiendavat krundijaotust käesolev detailplaneering ette ei näe. Kehtima jäävad...

Detailplaneeringu eesmärk on määrata planeeringualale ehitusõigus ja hoonestusala uue kogudusehoone rajamiseks. Rajatava kogudusehoone planeerimiseks korraldati arhitektuurse lahenduse...

Rakvere linnavalitsuse 20.02.2017. a korraldusega nr 93 kehtestati L. Koidula tn 15 kinnistu ning sellega piirneva ala detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on määrata planeeringualale ehitusõigus ja hoonestusala uue kogudusehoone rajamiseks. Rajatava kogudusehoone planeerimiseks korraldati arhitektuurse lahenduse...

Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk on määrata kinnistule senisest suurem ehitusõigus Olemasolevale hoonele planeeritakse teha juurdeehitus ja vajadusel ehitada laadimise hõlbustamiseks...

Rakvere linnavalitsuse 06.02.2017. a korraldusega nr 68 kehtestati Ehituse tn 3 kinnistu ning seda ümbritseva ala detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk on määrata kinnistule senisest suurem ehitusõigus Olemasolevale hoonele planeeritakse teha juurdeehitus ja vajadusel ehitada laadimise hõlbustamiseks...

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritava kinnistu jagamine kaheks võrdse suurusega elamumaa kinnistuks. Olemasolev elamu jääb alles ja uuele moodustatavale kinnistule planeeritakse hoonestusala...

Rakvere linnavalitsuse 06.02.2017. a korraldusega nr 67 algatati Koidu tn 12 kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritava kinnistu jagamine kaheks võrdse suurusega elamumaa kinnistuks. Olemasolev elamu jääb alles ja uuele moodustatavale kinnistule planeeritakse hoonestusala...