7.04.20

Sünnitoetus

 

Alus Rakvere Linnavolikogu määrus 17.02.2016 nr 6 Sünnitoetus ja kooli alguse toetus.

Ühekordset lapse sünnitoetust 320 eurot ulatuses on õigus saada lapsel, kelle ema elukohana lapse sünnihetkel on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Rakvere linn. Lapse elukoht rahvastikuregistris registreeritakse lapse ema elukoha järgi, vastavalt Rahvastikuregistri seaduse § 42 lg 1 alusel.

Sünnitoetuse taotleja registreerib lapse sünni  Rakvere Linnavalitsuses ning esitab avalduse, milles on ära näidatud lapse ja taotleja nimi, isikukood ja elukoht  pangakonto number. Avalduse toetuse saamiseks võib esitada kuue kuu jooksul pärast lapse sündi. Toetust makstakse lapse sünni kuupäeval kehtinud korras ja määras.

Sünnitoetuse blankett

Sünnitoetuse taotlemine  e-keskkonnas

Toimetaja: ILMAR KUTSER