Sotsiaalosakond

   

Kersti Suun-Deket

sotsiaalosakonna juhataja

Lai 20, kabinet 106
322 5896, +372 515 8185
kersti.suun-deket[at]rakvere.ee
E 09.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalosakonna töö korraldamine, sotsiaalnõustamine, omavalitsuse eestkostel olevate alaealiste eestkoste, puudega laste juhtumikorraldus

Kai Lipp

sotsiaaltöö peaspetsialist

Lai 20, kabinet 102             

322 2334, + 372 5553 6156       kai.lipp[at]rakvere.ee               
E 10.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: eestkoste küsimused, eakate juhtumite korraldamine, sotsiaalnõustamine, ravikindlustusega hõlmamata vähekindlustatud isikute ravi korraldamine, toimetulekuraskustes olevate ja puuetega inimeste abistamine dokumentide taotlemisel
Helina Geide
lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 104
322 2335, +372 5344 2295
helina.geide[at]rakvere.ee 
E 10.00-12.00, K 13.00-16.00 

Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus

Riina Allikmäe
lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 109
322 5887, +372 550 0140
riina.allikmae[at]rakvere.ee           E 10.00-12.00, K 13.00-16.00 
Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus
Airiin Aps
lastekaitsespetsialist

Lai tn 20, kabinet 108
322 2333, +372 5302 3963
airiin.aps[at]rakvere.ee
E 10.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus

Kai-Ly Sankovski

sotsiaaltöö peaspetsialist

Lai 20, kabinet 110             
322 5880,+ 372 5304 7000  

kai-ly.sankovski[at]rakvere.ee
E 09.00-12.00, K 13.00-16.00,   
R 09.00-12.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalnõustamine, riiklike ja linna eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, Rakvere Toidupanga teenuse ning parkimiskaartide väljastamine

Ita Konsa

sotsiaaltöö spetsialist

Lai 20, kabinet 110           
322 5889,  + 372 5304 7000     ita.konsa[at]rakvere.ee         
E 09.00-12.00, K 13.00-16.00,
R 09.00-12.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalnõustamine, riiklike ja linna eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, Rakvere Toidupanga teenuse ning parkimiskaartide väljastamine