28.01.21

 

Tähelepanu! Alates 2019. aastast saab sotsiaalvaldkonna MTÜ-de toetuste taotlusi ja sotsiaalvaldkonna ürituste ja projektidetaotlusi esitada Rakvere linna kodulehelt ainult E-teenuste kaudu.

 

Rakvere linna 2021.a eelarvest sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse eraldamine otsus nr 5

Rakvere linna 2021.a eelarvest sotsiaalvaldkonna ürituste ja projektide toetamine otsus nr 6

 

Toimetaja: ILMAR KUTSER