Sissesõiduloa taotlemine

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

Veoautode liiklemine Rakvere linnas liiklusmärgi 313a „Veoauto sõidu keeld" mõjupiirkonnas toimub linnavalitsuse poolt väljastatud lubade alusel vastavalt Rakvere linnavalitsuse 29.02.2016 määruses nr 3 „Sõitmine liiklusmärgi 313a mõjupiirkonnas" sätestatule.

Loa saamiseks täida elektrooniline vorm või esita  linnavalitsusele vormikohane taotlus e-posti linnavalitsus@rakvere.ee kaudu digitaalselt allkirjastatult, paberkandjal posti teel aadressil Lai tn 20 Rakvere 44308 või linnavalitsuses kohapeal tuba 105 E, R 9 - 12 / K 13 – 16, lisainfo tel   3225877.

Loaga on võrdsustatud samaks kuupäevaks välja antud kauba saateleht (teekonnaleht jms), kui sellel on märgitud Rakvere linnas asuva sihtkoha täpne aadress.

Rakvere linna sisenedes tuleb loa väljatrükk paigutada sõiduki armatuurlauale või esiklaasile.

Luba ei anna õigust sõiduki parkimiseks.