30.04.19

Sotsiaalvaldkonna projektid

 

Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal  

Projekti periood 01.03.2017-28.02.2019

Projekti raames osutatakse kodu- ja tugiisikuteenus, sest toetades koduses keskkonnas erivajadusega inimest on võimalik saavutada tulemusi suundumaks neil või lähedastel väljas poole kodu avatud tööturule või tööturuteenustele. Teenustega soovitakse toetada erivajadustega eakate lähedasi vähendades nende hoolduskoormust ning luues neile võimalusi asuda tööturule. Projekti raames luuaks maakonda 15 tugitöötaja ametikohta, toetamaks erivajadusega inimesi ning suurendades teenuste kättesaadavust.

Projekti peamiseks eesmärgiks ja tulemuseks on toetada tugiteenuste arendamist ning kvaliteetse teenuse pakkumist vähemalt kuni 120 erivajadusega tööealise või erivajadusega eaka toetamisel, suunates tööealised isikud avatud tööturule või tööturu teenustele ning eakate hooldajatel vähendada hoolduskoormust.

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond Sotsiaalministeeriumi haldushalas

Toetuse summa: projekti kogumaksumus 375 675 eurot, millest omafinantseering summas 84 611,25 eurot.

 

Projekti raames töötab Rakvere Linnavalitsuse allasutuses Rakvere Sotsiaalkeskuses kaks tugitöötajat, kes osutavad kodu- ja tugiisikuteenust.

Projektiga liitumise kohta täpsem informatisoon sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket´i ja Sotsiaalkeskuse direktori Mairi Leemets´a käest.

 

Rakvere linn osaleb rahvusvahelises koostööprojektis "Innocare", mis  on suunatud kodudes elavate eakate inimeste elukvaliteedi parandamisele ja nende turvalisuse suurendamisele uuenduslikku tehnoloogiat kasutades.

Projekti tulemusena paranevad eakate inimeste, professionaalsete hooldustöötajate ning omastehooldajate teadmised uuenduslike elektrooniliste toodete ja teenuste kasutamisest. 

"Innocare" projekti kodulehekülg siit.
Projekti algatas Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž, kes on ka projekti juhtpartner. 

Projekti partneritena osalevad Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Rakvere linn, Läti Ülikooli Jurmala kolledž, Ape vald ja Cesise linn Lätist ning Nacka vald Rootsist.
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Kesk-Läänemere INTERREG IVA programmist.

Projekt kestis 2013. aasta lõpuni.

Toimetaja: ILMAR KUTSER