14.09.20

 

Lapsehoiuteenust osutatakse Rakvere linnas 1,5-3aastastele lastele, kelle vanem seda soovib.Rakvere linna eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse saajaks on sõimeealine laps, kelle enda ja lapsehoiuteenuse osutajaga lepingu sõlminud vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Rakvere linn.

Kõik lapsed, kes pole jooksva aasta 30. septembriks saanud 3aastaseks, loetakse sõimealisteks.

 

Majaemand OÜ. Lapsehoiuteenus kuni 10 lapsele.
Kruusa 19A, Rakvere.
Koidula Saun, tel 554 2802
majaemand@gmail.com

Lastehoid Õnnelaps. Lapsehoiuteenus kuni 10 lapsele.

Tallinna tn 38 (sissepääs sisehoovist).
Telefon 5376 8825
e-post. virumaalastehoid@gmail.com
Riina Rooberg

OÜ Laste hoid peopesal. Lapsehoiuteenus kuni 5 lapsele.
Sepa 20, Rakvere
Heidi Jakobson
Telefon 5809 7865
e-post peopesal@gmail.com

Kauri lasteaiad. Lapsehoiuteenus kuni 73 lapsele.
Posti tn 18A, kuni 48 last,
Koidula tn 14 (Waldorf-lasteaed, kuni 25 last)
Telefon 324 4122
E-post: 
 lasteaedkaur@hot.ee

Rõõmupallide Lastehoid OÜ. Lapsehoiuteenus kuni 10 lapsele.
Koidula 18

Kontakt: mob. 5187883
maris.peeba@gmail.com,
Facebook: Rõõmupallide Lastehoid OÜ

Tiki–Triki lastehoid. Lapsehoiuteenus kuni 27 lapsele.

Seminari 17 Rakvere
Telefon: 513 0381

tikitrikijuhataja@gmail.com
 

Lapsevanema kuutasu lastehoidudes on 70,08 € kuus.

Toidukulu tasub lapsevanem.