« Tagasi

Töö- ja tehnoloogiakeskus

2018. aastal haridus- ja teadusministeeriumi poolt vabariigi valitsusele esitatud eelnõus kinnitati teine põhikooli õppehoonete investeeringute kava (2014-2020) toetuse mahuga 45,5 miljonit eurot, millest eraldati Rakvere linna põhikoolide töö - ja tehnoloogiakeskuse rajamiseks 786 489,77miljonit eurot. Põhikooli õppehoonete investeeringuid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Ülejäänud osas rahastab ehitust Rakvere linn.

Projekti abikõlblik summa 925 282,08 eurot, omafinantseering 138 792,31 eurot.

Töö- ja tehnoloogiakeskus on kaasaegne õpikeskkond tööõpetustundide läbiviimiseks Rakvere linna kõigis põhikoolides õppivatele õpilastele ja nende õpetajatele. Töö- ja tehnoloogiakeskuse rajamise eesmärgiks on tagada oma linna lastele kvaliteetne põhiharidus ja tänapäevased õpitingimused just kaasava hariduse põhimõtetest lähtuvalt. Töö- ja tehnoloogiaõpetus on praegu kehtivas õppekavas aine, mis hõlmab erinevaid valdkondi, nagu puu-, metallitöö, aga ka kõike, mis puudutab kodundust ja käsitööd.

Projekti arvatav lõpp 31.12.2021.

Kajastus meedias: