5.04.17

Isikliku abistaja teenus

 

Isiklik abistaja on palgaline töötaja, kes abistab vastavalt lepingule puudega inimest füüsiliselt igapäevastes tegevustes, millega klient puude tõttu iseseisvalt toime ei tule. Isiklik abistaja lähtub oma töös iga konkreetse kliendi erivajadustest ja tööjuhistest. Teenust on võimalik saada Rakvere Sotsiaalkeskusest

 

Toimetaja: ILMAR KUTSER