23.04.19

Rakvere linna eelarve 

Eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse vastava aasta tegevuste finantseerimisele

Määruse eelnõu - Rakvere linna 2019. aasta lisaeelarve

Määruse eelnõu - Rakvere linna 2019. aasta lisaeelarve

Rakvere linna 2019.a lisaeelarve eelnõu

VK määrus 19.12.2018 nr 36 2019.a. linnaeelarve

19.12.2018 Rakvere linnavolikogu määrus nr 36 lisa 1

19.12.2018 Rakvere linnavolikogu määrus nr 36 lisa 2

Määruse eelnõu - Rakvere linna 2019 a. eelarve

Rakvere linna 2019 a. eelarve eelnõu

Rakvere linna 2019 a. eelarve eelnõu seletuskiri

Rakvere linna 2018. aasta lisaeelarve

Rakvere linna 2018.aasta lisaeelarve eelnõu

Rakvere linna 2018. aasta lisaeelarve eelnõu seletuskiri

Määruse eelnõu - Rakvere linna 2018. aasta lisaeelarve

Rakvere linna 2018. aasta eelarve

Määruse eelnõu - Rakvere linna 2018. aasta eelarve

Rakvere linna 2018. aasta eelarve eelnõu seletuskiri

 

2017.a eelarve eelnõu

Määruse eelnõu - Rakvere linna 2017.aasta lisaeelarve

Rakvere linna 2017.aasta lisaeelarve eelnõu

Rakvere linna 2017.aasta lisaeelarve eelnõu seletuskiri

Määruse eelnõu - Rakvere linna 2017. aasta eelarve
Rakvere linna 2017 eelarve eelnõu seletuskiri
Määruse eelnõu - Rakvere linna 2017. aasta eelarve
Rakvere linna 2017.a eelarve

 

Toimetaja: ILMAR KUTSER