26.10.20

 

Rakvere ühissõidukites (st linnaliinibussides) kehtib elektroonne pileti valideerimise süsteem.  

Ühissõidukisse sisenedes on kõigil reisijatel kohustus oma sõit registreerida validaatori abil. Seda peavad tegema ka sõidusoodustuse õigusega isikud. Palume ka lastevanematel kodus oma kooliealistele lastele selgitada, et bussi sisenedes on vaja oma pilet valideerida.
 

Selleks, et lihtsamalt ja mugavamalt kasutada ühiskondlikku transporti, tuleks käituda järgnevalt:

 • Osta Rakvere bussijaamast plastikkaart (hind 2 eur).
 • Kaarti ei pea ostma need kellel on eelnevalt olemas:
 1. Tallinna ja Harjumaa Ühiskaart, Atko Kohtla-Järve Ühiskaart, GoBus Ühiskaart, Ridango Ühiskaart, Tartu bussikaart;
 2. EÜLi poolt MinuKool süsteemi kaudu väljastatavaid puutevaba kiibiga varustatud Eesti õpilaspilet, ISIC õpilaspilet, ISIC üliõpilaspilet, Eesti üliõpilaspileteid, ITIC õpetajakaart, IYTC Noortekaarte ja/või Personalikaart;
 3. SEB Pank poolt väljastatud puutevaba kiibiga pangakaart ISIC Õpilane, ISIC Tudeng ja ITIC Õpetaja, millel on ühistranspordi Ühiskaardi funktsioon. NB! Ühiskaardi funktsioon ei laiene pangakaardile SEB ISIC Õpilane Electron;
 4. Swedbanki poolt väljastatud puutevaba kiibiga varustatud ISIC MasterCard Tudengikaart.

 

Kõik reisijad, kes omavad mingisugust sõidusoodustust, peavad soodustuse kasutamiseks oma kaardi isikustama, st siduma kaardi oma isikukoodiga.

Kaardi isikustamine võimaldab:

 • automaatselt kaardiga siduda ja kasutada isikule määratud sõidusoodustusi (õpilased, pensionärid).
 • kaardi kadumisel säilitada kaardile laetud raha ja piletid.

Piisab vaid uue kaardi isikustamisest ning saad raha ja pileteid edasi kasutada.

Kaarti saab isikut tõendava dokumendi ettenäitamisel isikustada näiteks bussijaamas kohapeal (kaasneb teenustasu 1 euro) või mugavalt ise internetis aadressil www.pilet.ee. Isikustatud sõidukaarti tohib kasutada vaid selle omanik ja see kehtib vaid koos isikut tõendava dokumendiga. Kui bussi siseneb piletikontrolör, siis tuleb talle lisaks esitada isikut tõendav dokument.

 

Tasuta sõidu õigus laieneb/kehtib alljärgnevatele isikutele, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Rakvere linn:

1) 4- ja enamalapselise pere lastele, kes õpivad põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuse päevases osakonnas, kuni vastavas õppeasutuses õpingute lõpetamiseni;

2) raske puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele;

3) puudega kuni 16-aastase isiku saatjale;

4) sügava puudega isiku saatjale;

5) 70-aastasele ja vanemale isikule;

6) represseeritud ning represseerituga võrdsustatud isikutele;

7) lapsed, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud 7–aastaseks, samuti lapsed kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud;

8) puudega kuni 16-aastased isikud, sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud, raske nägemispuudega isikud, sügava või raske nägemispuudega isiku saatja või puudega isikut saatev juht- või abikoer.

Puudega inimese saatja ei pea eraldi piletit ostma ega kaarti valideerima.

Raske ja sügava puudega inimeste sõiduõiguse valideerimine: esitada Rakvere Linnavalitsusse koopia otsusest puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta või koopia pensionitunnistusest, kuhu on märgitud puude raskusaste. 
 

Sõidupileti liigid ja hinnad:

 • ühekordne sõidupilet – 65 eurosenti;
 • ühe tunni pilet – 80 eurosenti;
 • õpilase kuupilet – 8 eurot;
 • kolmekümne päeva pilet – 16 eurot.

Sõiduplaanid: http://peatus.ee/#city;rakvere-linn'

Lisaküsimused: linnavalitsus@rakvere.ee

Korduma kippuvad küsimused (KKK https://rakvere.pilet.ee/pages/faq

Müügikohad: https://rakvere.pilet.ee/pages/retailers

 

 

Toimetaja: KRISTEL MÄND