18.11.20

Rakvere linna eelarve 

Eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse vastava aasta tegevuste finantseerimisele

21.10.2020.a Rakvere linnavolikogu määrus nr 14 Rakvere linna 2020. aasta teine lisaeelarve

Rakvere linna 2020.a teine lisaeelarve

Määruse eelnõu – Rakvere linna 2021.aasta eelarve

Rakvere linna 2021.a eelarve eelnõu

Rakvere linna 2021.a eelarve eelnõu seletuskiri

 

22.04.2020.a Rakvere linnavolikogu määrus nr 6 Rakvere linna 2020. aasta lisaeelarve

Rakvere linna 2020.aasta lisaeelarve

Määruse eelnõu –Rakvere linna 2020.aasta lisaeelarve

Rakvere linna 2020.aasta lisaeelarve eelnõu

Rakvere linna 2020.aasta lisaeelarve seletuskiri

11.12.2019 Rakvere linnavolikogu määrus nr 10  Rakvere linna 2020.aaasta eelarve

11.12.2019 Rakvere linnavolikogu määruse nr 10 lisa 1 ja lisa 2

Lühiülevaade 2020. aasta linna eelarve projektist

19.06.2019 Rakvere linnavolikogu määrus nr 4 Rakvere linna 2019.aasta lisaeelarve

19.06.2019 Rakvere linnavolikogu määrus nr 4 lisa 1 ja lisa 2

Määruse eelnõu - Rakvere linna 2019. aasta lisaeelarve

Rakvere linna 2019. aasta lisaeelarve seletuskiri

Rakvere linna 2019.a lisaeelarve seletuskirja lisa

VK määrus 19.12.2018 nr 36 2019.a. linnaeelarve

19.12.2018 Rakvere linnavolikogu määrus nr 36 lisa 1

19.12.2018 Rakvere linnavolikogu määrus nr 36 lisa 2

Määruse eelnõu - Rakvere linna 2019 a. eelarve