26.08.20

Biolagunevate jäätmete kogumisest Rakvere linnas

Alates 1. märtsist 2017 on Rakvere linnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud biolagunevad jäätmed. See tähendab, et biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed tuleb koguda eraldi ning anda üle jäätmevedajale, kelleks Rakvere linnas on AS Ragn-Sells. Nõue kehtib kõikidele alates 10 korteriga kortermajadele ja juriidilistele isikutele, kellel biolagunevaid jäätmeid tekib üle 25 kg nädalas. Eraldi kogumiseks tuleb hankida biolagunevate jäätmete konteiner ning Lääne-Viru Jäätmekeskusega leppida kokku veo sagedus. Konteiner võib olla 140 või 240 liitrine ning selle sisse tuleb panna biolagunevast materjalist kott. Biolagunevate jäätmete konteinerit tuleb tühjendada vähemalt korra kahe nädala jooksul, aga kindlasti võib seda teha ka tihemini. Tihedam tühjendussagedus väldib halva lõhna ja kahjurite teket. Kortermajad või asutused, kus neid jäätmeid tekib rohkem, kui üks 240 liitrine mahuti mahutada võiks, võivad kasutusele võtta mitu sellist konteinerit.

Kui esialgu võib tunduda, et selline korraldus biolagunevaid jäätmeid eraldi koguda ja üle anda tekitab suurenevat kulu, siis tegelikult peaks korraliku sorteerimise järel olmejäätmete maht oluliselt vähenema ning seetõttu ei pea olmejäätmete konteinerit enam endise graafiku järgi tühjendama, vaid saab seda teha harvem. Ka on võimalik vahetada olmejäätmete konteiner väiksema konteineri vastu. Biolagunevate jäätmete konteinereid võib osta või rentida Lääne-Viru Jäätmekeskusest, samuti võib sealt osta biolagunevaid kotte. Küsimuste korral nõustab samuti jäätmekeskus.

Biolagunevate jäätmete sorteerimise nõue tuleneb riigi jäätmekavast, mille kohaselt tuleb aastaks 2020 sorteerida ja võtta taaskasutusse 13% biolagunevaid jäätmeid olmejäätmete kogumassist. Nõude täitmise kohustus on kohalikel omavalitsustel.

 

Biolagunevate jäätmete sorteerimise juhendid leiad siit: eestikeelne juhend ja venekeelne juhend

 

Rakvere linnas kehtib korraldatud jäätmevedu.

Täpsem info

Mahutite tühjendamise ja äraveo hinnakiri Rakveres

 

Kõikides veoteenust ja lisateenuseid puudutavates küsimustes palume pöörduda Lääne-Viru Jäätmekeskuse poole, sh veograafiku muudatuste osas ja mahuti vahetamine väiksema/suurema vastu jne. Täiendavate küsimuste korral võib helistada tööpäevadel 9.00-17.30

Jäätmekeskuse klienditeeninduse infotelefon on 6 165 165, e-post klient@lvjk.ee

 

 

Rakvere linna jäätmemajanduse korraldamine on kirjas Rakvere linna jäätmekavas aastateks 2014 – 2020

(Rakvere Linna jäätmekava 2014-2020)

Jäätmekava eesmärgiks on parandada jäätmehooldust Rakvere linna haldusterritooriumil, tagades keskkonnaohutu, majanduslikult põhjendatud ja seadusandlust järgiva jäätmekäitluse.

 

 

 

 

Toimetaja: RIIN SIKKA