2.04.20

Sotsiaalvaldkonna projektid

 

Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine III voor

Rakvere linn osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", mille raames kohandatakse kuni 2 erivajadustega inimese eluruume nende vajadustele vastavaks. 
III  vooru taotluste esitamise tähtaeg on kuni 31.08.2020, kuid Rakvere Linnavalitsus võtab avaldusi kuni ette nähtud piirmäära täitumiseni, kuni 2 avaldust.

Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke puudest tingitud erivajadusest lähtuvalt.

Projekti kohta täiendavat informatsiooni saab sotsiaaltöö peaspetsialisti Kai Lipp´u käest.

Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine II voor

Rakvere linn osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", mille raames kohandatakse kuni 15 erivajadustega inimese eluruume nende vajadustele vastavaks. 
II  vooru taotluste esitamise tähtaeg 01.05.2019. 

Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke.

Projekti kohta täiendavat informatsiooni saab sotsiaaltöö peaspetsialisti Kai Lipp´u käest.

Sotsiaalteenuse arendamine Rakvere linnas

Projekt algab 01.12.2018 ja lõppeb 30.11.2020.

Projekti eesmärk on tööealiste inimeste hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealiste erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemisel või tööturul jätkamise võimekust suurendades.

Rakvere Linnas arendatakse projekti raames isikliku abistaja-, tugiisiku- ja koduteenuseid, pakutakse täiendavat koolitust teenuse osutajatele ning supervisiooni, et hoida emotsionaalselt teenuse osutajate motivatsiooni projekti raames. Projekti raames võeti tööle täiendavalt neli tugiteenuste osutajat.

Projekti kogumaksumus on 90 284,82 eurot, millest toetus on kuni 75% projekti abikõlblike kulude maksumusest ehk 67 713,62 eurot. Ülejäänud projekti abikõlblike kulude maksumus kaetakse linnapoolse omafinantseeringuga, mis on kahe aasta peale 22 571,20  eurot.

Täiendav info projekti koht:

https://www.innove.ee/uudis/hoolekandeteenuste-taotlusvoorust-toetus/

 

Projekti kohta täiendavat informatsiooni saab sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deketi kaudu.

 

Toimetaja: KERSTI SUUN-DEKET