21.04.20

E-vald  (Rakvere linna detailplaneeringute info)

 

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus täiendavate, kuni kahe hoone juurdeehituseks. Krundijaotust antud planeeringuga ei teostata. Planeeritava ala suurus on 7602 m². Lubatud ehitistealune...

04.06.2020 – 18.06.2020. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20 F. R. Kreutzwaldi tn 28 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus täiendavate, kuni kahe hoone juurdeehituseks. Krundijaotust antud planeeringuga ei teostata. Planeeritava ala suurus on 7602 m². Lubatud ehitistealune...

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Jaama pst 28 kinnistule ehitusõiguse määramine olemasolevate hoonete laiendamiseks ja hoonetele täpsemate arhitektuursete ja ehituslike tingimuste...

04.06.2020 – 18.06.2020. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Jaama pst 28 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Jaama pst 28 kinnistule ehitusõiguse määramine olemasolevate hoonete laiendamiseks ja hoonetele täpsemate arhitektuursete ja ehituslike tingimuste...

04.06.2020 – 18.06.2020. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Karja tn 12a ja Vesiveski tn 7 kinnistute ning nendega piirneva tänavaala detailplaneeringu avalik väljapanek. ...

04.06.2020 – 18.06.2020. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Karja tn 12a ja Vesiveski tn 7 kinnistute ning nendega piirneva tänavaala detailplaneeringu avalik väljapanek.

04.06.2020 – 18.06.2020. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Karja tn 12a ja Vesiveski tn 7 kinnistute ning nendega piirneva tänavaala detailplaneeringu avalik väljapanek. ...

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus lao-, büroo- ja tootmishoone ehitamiseks, planeeritava ala suurus on u 7430 m². Planeeritav ala hõlmab kolme kinnistut - Kütuse tn 16a...

04.06.2020 – 18.06.2020. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20 Kütuse tn 16a kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus lao-, büroo- ja tootmishoone ehitamiseks, planeeritava ala suurus on u 7430 m². Planeeritav ala hõlmab kolme kinnistut - Kütuse tn 16a...

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Parkali tn 8 kinnistule rajada ärihoone-kortermaja Kinnistu sihtotstarve on ärimaa. Planeeringuala mõjuala hoonestus on eriilmeline, st hooned erinevad...

04.06.2020 – 18.06.2020. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Parkali tn 8 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek. Planeeritava ala suurus on 1847 m².

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Parkali tn 8 kinnistule rajada ärihoone-kortermaja Kinnistu sihtotstarve on ärimaa. Planeeringuala mõjuala hoonestus on eriilmeline, st hooned erinevad...

Tammiku tn 6 kinnistu, Tammiku tn 6a kinnistu ja Palermo mets kinnistute vahel. Planeeritav ala suurusega 3200 m² asub Rakvere linnas Tammiku maastikukaitsealal, Rakvere tammiku...
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu piiride muutmine Tammiku tn 6 kinnistu, Tammiku tn 6a kinnistu ja Palermo mets kinnistute vahel. Planeeritav ala suurusega 3200 m² asub Rakvere linnas...

Rakvere linnavalitsuse 01.06.2020. a korraldusega nr 356 algatati Tammiku tn 6 kinnistu ja sellega piirneva ala detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu piiride muutmine Tammiku tn 6 kinnistu, Tammiku tn 6a kinnistu ja Palermo mets kinnistute vahel. Planeeritav ala suurusega 3200 m² asub Rakvere linnas...