« Tagasi

Startis hoolduse koordinatsiooni pilootprojekt

1. augustil käivitus kuues Eesti omavalitsuses, sh ka Rakvere linnas, hoolduse koordinatsiooni pilootprojekt, mille raames asus  üheaastase tähtajalise lepinguga tööle ka piirkondlik hoolduskoordinaator.

Täna Rakvere linnavalitsuses toimunud pilootprojekti arutelu käigus tutvustasid Sotsiaalministeeriumi nõunikud Gerli Aavik ja Ulli Luide hoolduse koordinatsiooni mudeli ja pilootprojekti rakendamist ning rõhutasid, et pilootprojektis on võtmetähtsusega kõigi osapoolte koostöö.

Rakvere abilinnapea Triin Varek avaldas heameelt, et Rakverel on võimalus pilootprojektis osaleda ja valdkondade ülest koostööd tõhustada.

Rakvere linnas asus hoolduskoordinaatorina tööle Sigrit Kullang, kellel on ligi paarikümneaastane töökogemus sotsiaalvaldkonnas erivajadustega inimestega. Ta on juhtinud AS Hoolekandeteenuste Tapa Põllu Kodu ja Tapa Kodu, samuti Udriku hooldekodu. Sigrit Kullanguga saab ühendust võtta e-posti aadressil sigrit.kullang@rakvere.ee.

Hoolduskoordinaator on sild esmatasandi tervishoiu (perearst) ja hoolekande (KOV sotsiaaltöötaja) vahel. Täna puudub osapool, kellel oleks vastutus inimest terviklikult toetada; koordineeriva töö jaoks ei ole alati ressurse ja võimalusi.

"Rakverelaste jaoks tähendab pilootprojektis osalemine eelkõige seda, et saame abivajajaid abistada süsteemsemalt ja toetada neid jõudmaks kiiremini vajalike teenusteni. Ühiselt töötavad sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond, et toetada võimalikult varajast sekkumist abivajaja lähedaste hoolduskoormuse suurenemisel," lisas Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket.

  • Hoolduse koordineerimise pilootprojekt algas 1.08.2018 ja kestab 12 kuud.
  • Projekt viiakse läbi 6 Eesti piirkonnas, kus kohaliku omavalitsuse juures hakkab toimetama hoolduskoordinaator.
  • 6 pilootprojektis osalevat KOVi on: Rakvere linnavalitsus, Tallinna linnavalitsus, Saaremaa vallavalitsus, Tori vallavalitsus, Tartu linnavalitsus ja Tõrva vallavalitsus.
  • Hooldusvajadus ei ole veel seadusandlikul tasemel defineeritud – eesmärk on pilootprojekti raames mõistet sisustada.

Aastase pilootprojekti lõppedes annab linnavalitsus kogemusele tuginedes Sotsiaalministeeriumile tagasisidet esmase mudeli sobivuse kohta. Projekti tulemustest lähtuvalt plaanib sotsiaalministeerium teha 2019. aasta sügisel Vabariigi Valitsusele ettepaneku, kas ja milliseid samme astuda riikliku koordinatsioonisüsteemi loomiseks.

Allikas: Sotsiaalministeerium