« Tagasi

Sotsiaalkindlustusameti esindajajad külastasid Rakvere linnavalitsust

3. aprillil külastasid Rakvere linnavalitsust Sotsiaalkindlustusameti (SKA) esindajad. Linna poolt osalesid kohtumisel Rakvere abilinnepea Triin Varek, sotsiaalosakonna juhataja Kersti-Suun Deket ja sotsiaalkeskuse direktor Mairi Leemets. Tegemist oli Sotsiaalkindlustusameti korralise visiidiga kohalikku omavalitsusse.

Foto: Kristel Mänd

Sotsiaalkindlustusameti peadirektori Egon Veermäe sõnul on ameti ühisosa kohalike omavalitsustega suur. „Oluline on saada tagasisidet ja kuulda kohalikke probleeme, saamaks aru, mida riigi tasandilt parandada." Tutvustades SKA lähiaastate arenguplaane tõi Veermäe välja, et eesmärk on teenuste kaasajastamine, muutes need inimestele mugavamaks ja hõlpsamini kättesaadavamaks. „Riigi roll on hea infrastruktuuri arendamine läbi inimese vaate," selgitas Veermäe.

Eve Liblik, SKA lastekaitse juht, tunnustas senist head koostööd Rakvere linnaga. Lastekaitse osakonna piirkonna juht Marika Laanemäe andis ülevaate uutest teenustest ja arendatavatest tugiteenustest. Marika Laanemäe: „Järgmine samm, mida kohalikud omavalitsused võiks arendada, on eestkostepered ja neile tugiteenuste pakkumine. Suur eesmärk on ka uute hooldusperede värbamine – teadlikkuse tõstmine ja info levitamine."  SKA ohvriabi osakonna peaspetsialist Monika Martin  sõnul on neil Rakvere linnaga tihe ja tõhus koostöö. Raivo Piiritalo, ekspertiisi ja sotsiaalteenuste osakonna teenuste juht tutvustas lähemalt 2018.a riigi poolt algatatud igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenust.

Kohtumise käigus arutleti ka Rakvere linna kui kohaliku omavalitsuse vajadust täiendavate teenuste üle ja anti tagasisidet täna toimivale süsteemile.