« Tagasi

Soovime hinnapakkumust projekti „500 kodu tuleohutuks“ raames läbiviidavate küttekollete remondi/ehituse osas

Rakvere linnas on vajalik teostada küttekollete ehitus- ja remonttööd järgnevatel aadressidel: Jaama pst 18-9, J. Kunderi 4-8, Tallinna tn 44-7, Terase 15-2, Pikk 80-6. Igale aadressile saab pakkumust teha ka eraldi ning iga objekti osas sõlmitakse kolmepoolne leping (Rakvere linn, töövõtja, kodu omanik).

Tööde tehniline kirjeldus (Lisa 1), kolmepoolse lepingu projekt (Lisa 2), projekti „500 kodu tuleohutuks" projekti üldinfo ja olukorda illustreerivad pildid on kättesaadavad veebiaadressilt: https://www.dropbox.com/sh/n60iux2nk28oaba/AABiLhqf3KfGSkd0468sH1PRa?dl=0

Iga objekti puhul arvestada pakkumuses ka järgnevate asjade soetamise ja paigaldamisega: tulekustuti (6 kg pulber), suitsuandur, vingugaasiandur.

Pottsepatööde teostaja kvalifikatsioon peab olema vähemalt Pottsepp, tase 4 või samaväärne.
Korstnapühkimistööde teostaja kvalifikatsioon peab olema vähemalt Korstnapühkija, tase 4 või samaväärne.

Pakkumuses näidata tööde teostaja nimi ja kontaktandmed, hankija kontrollib pakkuja kvalifikatsiooni kutseregistrist.

Töödega alustamise aeg kokkuleppel.

Eduka pakkumuse kriteeriumiks on madalaim hind.

Tellija Rakvere Linnavalitsus ei tee edukale pakkujale ettemakseid, arve esitamine käib teenuse üleandmise-vastuvõtmise akti alusel e-arvena tellija arveoperaatoriks oleva teenuse osutaja kaudu või saadetakse pdf formaadis aadressile rakvereLV@e-arvetekeskus.eu.

Hinnapakkumuse palume esitada hiljemalt 04. juuni 2018 e-posti aadressile kalvi.karu@rakvere.ee. Objektidega tutvumiseks ja lisaküsimuste korral võtta ühendust e-posti aadressil kalvi.karu@rakvere.ee või telefonil 53341870.

Pakkumuse kehtivuseks märkida 3 kuud.