« Tagasi

Soovime hinnapakkumist Rakveres, Lai tn 20 asuva hoone kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide põhiprojekti teostamiseks

Projekteerimise aluseks on Varblane Katusel OÜ poolt koostatud arhitektuurse osa põhiprojekt ja Nordic Energy Solutions OÜ poolt koostatud eelprojekt hoone kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide kohta.

Arhitektuurse osa põhiprojekt, kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide eelprojekt ja töövõtulepingu projekt on saadaval internetiaadressil:

https://www.dropbox.com/sh/wr1vhmt2ypztjd7/AAAjrs05R9YmEo_JisbBpYxwa?dl=0

Pakkuja peab omama kehtivat projekteerimise MTR registreeringut, tegevusalaga sisekliima tagamise süsteem. Projekteerimise eest vastutav isik peab omama vähemalt kutsetunnistust „diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener, tase 7" (ametiala projekteerimine) või sellega võrdsustatud kutsetunnistust. Pakkumuses tuua välja projekteerimise eest vastutava isiku nimi, hankija kontrollib kutsetunnistuse olemasolu kutseregistrist.

Projekteerimistööde kestus on 1,5 kuud (45 kalendripäeva) töövõtulepingu jõustumisest.

Eduka pakkumuse kriteeriumiks on madalaim hind. Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva hinnapäringu tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi. Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.

Edukaks tunnistatud pakkuja kohustub sõlmima hankijaga hankelepingu hiljemalt 7 päeva jooksul hankijalt vastavasisulise ettepaneku saamisest. Juhul kui edukaks tunnistatud pakkuja hankelepingut  nimetatud tähtaja jooksul hankijast sõltumatutel asjaoludel ei sõlmi, võib hankija käsitleda seda kui pakkuja poolset pakkumusest taganemist.

Tellija Rakvere Linnavalitsus ei tee edukale pakkujale ettemakseid, arve esitamine käib teenuse üleandmise-vastuvõtmise akti alusel e-arvena tellija arveoperaatoriks oleva teenuse osutaja kaudu või saadetakse pdf formaadis aadressile rakvereLV@e-arvetekeskus.eu.

Hinnapakkumuse palume esitada hiljemalt 23. august 2018 e-posti aadressile kalvi.karu@rakvere.ee.

Lisaküsimuste korral ja objektiga tutvumiseks võtta ühendust e-posti aadressil kalvi.karu@rakvere.ee või telefonil 5334 1870.

Pakkumuse kehtivuseks märkida 2 kuud.