« Tagasi

Soovime hinnapakkumist Rakvere linnas, Laada 18a asuva jalgrattamaja teisaldamiseks

Rajatist iseloomustavad joonised ja hankelepingu projekt on leitavad veebiaadressil: https://www.dropbox.com/sh/zssxbrrkgzq3yhz/AAC8GCUnhpSPLqgHskR3_W7sa?dl=0

Rajatise konstruktsioon on liimpuidust, gabariidid 3,25x16,32m.

Hinnapakkumine sisaldab:

  1. Jalgrattamaja teisaldamine
  • liimpuidust elementide demontaaž – 4 seinaelementi, 3 katusealust liimpuitkilpi (fermi), 2 istmekilpi, 2 katuseelementi (suuremõõdulised, pikkus 16,32m);
  • jalgrattahoidikute demontaaž ja tänavakivi sillutise taastamine;
  • valgustite ja elektriosa demontaaž (10 valgustit);
  • elementide transport.
  1. Jalgrattamaja püstitamine Kastani pst 12 kinnistu haljasalale (Rakvere Spordikeskus). Täpne asukoht täpsustakse enne paigaldustööde algust. Eeldatav asukoht oleks staadioni värava sissesõidutee ja võrkpalliväljaku vahelisel haljasalaribal. Uues asukohas mitte arvestada tänavakivi sillutise, elektriosa montaaži ja jalgrattahoidikute paigaldamisega. Samuti mitte arvestada pinnaviimistluse uuendamisega.
  • Vundamendi rajamine.
  • Liimpuidust elementide montaaž. Kinnituselemendid analoogselt varasema lahendusega.
  • Paigaldusjärgsed pinnase taastamistööd ja muud võimalikud lisakulud.

Enne pakkumuse esitamist tutvuda olemaoleva olukorraga.

Tööde teostamise tähtaeg 1. september 2018. Pakkumuse maksumuse palume esitada koos käibemaksuga ja ilma selleta. Juhul kui pakkuja ei ole käibemaksukohuslane, palume vastava asjaolu pakkumuses ära märkida.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva hinnapäringu tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi. Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.

Hankija võib asuda pakkujatega läbirääkimistesse pakkumuse objektiks olevate tehniliste lahenduste, tööde mahu ja sellest tulenevalt ka tööde maksumuse osas.

Tellija Rakvere Linnavalitsus ei tee edukale pakkujale ettemakseid, arve esitamine käib teenuse üleandmise-vastuvõtmise akti alusel e-arvena tellija arveoperaatoriks oleva teenuse osutaja kaudu või saadetakse pdf formaadis aadressile rakvereLV@e-arvetekeskus.eu.

Hinnapakkumuse palume esitada hiljemalt 6. juuli 2018 e-posti aadressile kalvi.karu@rakvere.ee, lisaküsimused telefonil 53341870.

Pakkumuse kehtivuseks märkida 2 kuud.