« Tagasi

Esimesse klassi minevatele lastele makstakse 100 eurot kooliminekutoetust

20. juunist kuni 20. septembrini k.a saab Rakvere Linnavalitsuse sotsiaalosakonnas Lai tn 20 a taotleda kooli alguse toetust: E 9.00-12.00; K 13.00-16.00; R 9.00-12.00
Info telefonidel: 322 5880, 530470000, 3225889

Kooli alguse toetust 100 euro ulatuses on õigus saada Rakvere linna haldusterritooriumil asuva üldhariduskooli 1. klassi õppima asuval lapsel kui lapse ning vähemalt ühe lapsevanema elukohaks Eesti rahvastikuregistris on hiljemalt kooliminekuaasta 1. jaanuariks registreeritud Rakvere linn.

Loe lähemalt: http://rakvere.kovtp.ee/et/uhekordne-lapse-kooliminekutoetus