« Tagasi

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium kuulutab välja konkursi teenusepakkuja leidmiseks ja kutsub huvitatud isikuid osalema. Konkurss on üles ehitatud kahele voorule.

Konkurss viiakse läbi meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine" tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine" projekti nr 2014-2020.1.06.18-0084 „Teisel ringil targaks Lääne-Virumaal II" raames. Projekti rahastamisallikas on Euroopa Sotsiaalfond.

Hankija andmed:
Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium
Rohuaia 12, 44308 Rakvere
Telefon: 322 5147, e-post: anniky@rakveretg.edu.ee
Rg-kood: 75025176
Vastutav isik: VTG direktor Elle Allikvee

Teenuse kirjeldus

Kooli personali nelja päevane õppereis Hollandi Kuningriiki, et omandada kogemusi, tutvuda võimaluste ja meetoditega täiskasvanute õpetamisel (kuidas jõuda õppijateni, kuidas neid õppes hoida ja motiveerida õpinguid lõpetama).

Õppereisi aeg 24.-27. aprill 2019, grupi suurus 12 inimest.

Teenuse sisu:
• Õppereisiga seotud toimingute tegemine (lennupiletite soetus Amsterdami ja tagasi, majutuse tagamine minimaalselt 3 tärni hotellis (Amsterdami kesklinna piirkonnas) kahestes tubades 24.- 27. aprill 2019 (3 ööd), transfeeri tagamine õppereisil (lennujaamast majutuskohta ja tagasi ning õppekäikudele), reisikindlustuse tagamine, jmt);
• õppekäikude korraldamine, vajadusel ka tõlgi olemasolu tagamine.

Ootus õppekäikudele
Tutvumine vähemalt kolme erineva täiskasvanuhariduse asutusega kohapeal viisil, mis võimaldaks saada ülevaadet kasutatavatest metoodikatest, lahendustest jne täiskasvanute õpetamisel.
Hollandi haridussüsteemi, täiskasvanuhariduse õigusliku raamistiku ja  regulatsiooni tutvustus.
Täiskasvanute hariduse rakendamise ja kogemuste tutvustus.
Haridusasutuste ja kohalike omavalitsuste/riigi koostöö ja koostöövormide tutvustus ja näidete esitlemine, ettevõtjate ja haridusasutuste koostöö tutvustus.

Konkursi esimene voor
Hankija kontrollib pakkuja vastavust nõutule ning esitatud pakkumuse koosseisu.
Hankija valib teise vooru laekunud pakkumustest kolm madalama maksumusega pakkujat.

Konkursi teine voor
Teises voorus hinnatakse üksnes pakutava õppekäigu sisu.

 

Hindamine
Hankija annab hindepunkte järgnevalt:
• 50 punkti saab madalaima hinnaga pakkumus. Iga järgneva (maksumuselt kallima) pakkumuse punktisummat vähendatakse 10 punkti võrra. Kui pakutav hind on võrdväärne (erisus väiksem kui 100 eurot), antakse mõlemale samapalju punkte.
• 50 punkti saab parima sisuga pakkumus. Iga järgneva pakkumuse punktisummat vähendatakse 10 punkti võrra. Kui pakutavad programmid on samaväärsed, antakse mõlemale samapalju punkte.

Edukaks tunnistatakse enim punkte saanud pakkumus.


Pakkumuse struktuur:
1. Pakkumuse maksumus eurodes lõpphinnana (sisaldab käibemaksu).
Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki õppereisiga seotud kulusid 12 inimesele v.a lõunasöök.
2. Õppekäigu kirjeldus
Pakkuja peab olema valmis esitama, enne lepingu sõlmimist, kinnituse õppekäigul planeeritud haridusasutuste külastamise eelkokkulepete olemasolu kohta.


Ootame Teie pakkumisi kuni 17.12.2018 kell 10.00 aadressile Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium, Rohuaia 12, Rakvere või saata e-posti aadressile anniky@rakveretg.edu.ee; kontaktisik Anniky Uukareda

Elle Allikvee
Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor