« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse istungi päevakord 05.11.2018

1. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linna koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine" esitamine

2. Projektitoetuse kasutamise tähtaja muutmine

3. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks Pikal tänaval, Kooli ja Spordi tänavatel

4. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks Võidu tänaval

5. Võidu tn 87 kinnistu ning sellega piirnevate tänavaalade detailplaneering

6. Pärimismenetluse algatamise, pärijate välja selgitamise ning pärandvara vastu võtmise avalduse esitamine

7. Riigi omandisse jäetavale maaüksusele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine ja arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta

8. Maksegraafiku sõlmimine kommunaalteenuste võlgnevuse tasumiseks

9. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise tulemuste kinnitamine

10. Linnavara kasutusse andmine Sihtasutusele Lääne-Viru Arenduskeskus