Rakvere linnavalitsuse 4. septembri 2017 istungi päevakord

1. Rakvere Linnavalitsuse hankekord (1. lugemine)

2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

4. Rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete muutmine

5. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

6. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

7. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

8. Hooldekodu toetuse andmine

9. Hooldekodu toetuse andmine

10. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine

11. Puudega inimese õpilaskodu kulude kompenseerimine

12. Perehüvitise maksmise lõpetamine ja maksmise jätkamine

13. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

14. Kultuuriorganisatsioonide esinduskollektiivide taotluste esitamine Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjonile

15. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule RAKVERE VÕRKPALLIKLUBI

16. Rakvere linna omandis olevatele kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

17. Rakvere Rohuaia Lasteaeda akustiliste seina- ja laekatete ostmine ja paigaldamine

18. Rakvere linnavalitsuse 16. jaanuari 2017. a korralduse nr 29 "Rakvere Linnavalitsuse teenistuskohtade palgaastmete kinnitamine" muutmine