« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 4.12.2017 istungi päevakord

1. Taksojuhi teenindajakaardi kehtetuks tunnistamine

2. Rakvere linnavalitsuse 06. novembri 2017 korralduse nr 649 "Taksoveoloa andmine" kehtetuks tunnistamine

3. Avalduse esitamine eestkostja muutmiseks

4. Laste ja perede komisjoni moodustamine ning komisjoni koosseisu ja ülesannete kinnitamine

5. Rakvere linnavolikogu sotsiaalkomisjonile sotsiaalvaldkonnas tegutsevate mittetulundusühingute tegevustoetuse taotluste esitamine.

6. Linnavara kasutusse andmine MTÜ- le LÄÄNE-VIRUMAA KORVPALL

7. Lapsehoiuteenuse toetuse määramine Osaühingule ESTEETIKA- JA TANTSUKOOL

8. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Tööstuse tn 1

9. Kasutusloa väljastamine aadressil Tallinna tn 3/1

10. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Võidu tn 65)

11. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Viru tn 10a)

12. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Timuti tn 5)

13. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Sepa tn 18)

14. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

15. Hoonestusõiguse seadmise lepingus sätestatud kasutusloa saamise tähtaja pikendamine (Papiaru tn 4)

16. Hoonestusõiguse seadmise lepingus sätestatud ehitusloa ja kasutusloa saamise tähtaja pikendamine (Nortsu tee 14)

17. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine linnavara koormamiseks isikliku kasutusõigusega" esitamine