« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 30.04.2018 istungi päevakord

1. Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine

2. Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine

3. Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine

4. Arvamus Mihkli Kooli avamise kohta Rakvere linnas

5. Arvamus Rakvere Waldorfkooli tegevusloa taotluse kohta

6. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Pääsukese tn 9

7. Kasutusloa väljastamine aadressil Põhja tn 34

8. Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu, aadressil Narva tn 20 üle 33% laiendamise ehitusprojekti koostamiseks

9. Rakvere linna omandis olevatele kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Aktsiaselts Rakvere Vesi kasuks

10. Välireklaami avalikustamise loa andmine ja välireklaami paigaldamise lepingu sõlmimine

11. Lääne- Viru maakonna tervisenõukogusse esindaja nimetamine