« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 29.10.2018 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks
 
2. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine
 
3. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine
 
4. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine
 
5. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
 
6. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
 
7. Avalduse esitamine Viru Maakohtule
 
8. Avalduse esitamine Viru Maakohtule
 
9. Hooldekodu toetuse maksmine
 
10. Hooldekodu toetuse maksmine
 
11. Sotsiaalkorteri üürilepingu sõlmimine 
 
12. Sõidukulu toetuse maksmine
 
13. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine
 
14. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere Muusikakooli põhimäärus" uue redaktsiooni esitamine.
 
15. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Tarvanpää Selts
 
16. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Võidu tn 107
 
17. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Torupilli tn 5
 
18. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 17
 
19. Pakkumismenetluse korraldamine Rakvere linna Vee tänava rekonstrueerimisprojekti koostamiseks
 
20. Pakkumismenetluse korraldamine Rakvere Pauluse kiriku pööningu kandekonstruktsioonide uuringu tellimiseks 
 
21. Pakkumismenetluse korraldamine seinamaalingute valgustamise lahenduse teostamiseks
 
22. Jäätmeloa taotluse suhtes arvamuse andmine
 
23. Raiejäätmete müügiks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine
 
24. Metsamaterjali müügiks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine
 
25. Rakvere linna omandis olevale kinnistule Võidu tänav T3 isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks
 
26. Riigihanke „ELEKTRIENERGIA OSTMINE RAKVERE LINNALE 01.01.2018- 31.12.2020 (KAASA ARVATUD)" raamlepingu alusel III minikonkursi korraldamine.