« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 29.05.2017 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
3. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine 
  
4. Erahuvikoolide valdkondade toetuse määr ja toetavate õppekohtade arv 2017/2018. õpeaastal 
  
5. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Tartu tn 30 
  
6. Kasutusloa väljastamine külmaveetorustikule Karja tänaval 
  
7. Kasutusloa väljastamine aadressil Pääsukese tn 5 
  
8. Projekteerimistingimuste määramine majandushoone, aadressil Liiva tn 27 laiendamise ehitusprojekti koostamiseks 
  
9. Lihthanke "Rakvere Reaalgümnaasiumi lamekatuse remont" korraldamine 
  
10. Lihthanke "Lääne-Virumaa Keskraamatukogu akende vahetus" korraldamine 
  
11. Lihthanke korraldamine Rakvere linna Laada tänava teekatte taastusremondi teostaja leidmiseks 
  
12. Riigihanke korraldamine Rakvere linna sõiduteede talihooldustöödeks 
  
13. Linnavara kasutusse andmine 
  
14. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine 
  
15. Rakveres Lai tn 20 hoones asuvate ruumide kasutamise tasu kehtestamine