« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 28.08.2017 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine" esitamine

3. Rakvere linnavolikogu määruse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a määruse nr 6 „Sünnitoetus ja kooli alguse toetus" muutmine "

4. Rakvere Triinu Lasteaia sisehindamisaruande kooskõlastamine

5. Rakvere Triinu Lasteaia töötajate koosseisu kinnitamine

6. Rakvere Gümnaasiumi koolitöötajate koosseisu kooskõlastamine 2017/2018.õppeaastaks

7. Mittetulundusühingule Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu eralasteaia toetuse määramine

8. Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjonile kultuuriorganisatsioonide 2017. aasta eelarvest kultuuriürituste ning -projektide taotluste esitamine.

9. Rakvere linnavolikogu spordikomisjonile spordiorganisatsioonide 2017. aasta eelarvest spordiürituste ning -projektide taotluste esitamine.

10. Lihthanke korraldamine Rakvere linna Palermo kalmistu teede ja parkla I etapi ehitustööde teostaja leidmiseks

11. Liikluskorraldusvahendite paigaldamine F. G. Adoffi tänaval Laada ja Võidu tänavate vahelises lõigus

12. Linnavara võõrandamiseks korraldatud enampakkumise nurjunuks tunnistamine

13. Linnavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras

14. Linnavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras

15. Rakvere linnavara koormamiseks korraldatud enampakkumise tulemuste kinnitamine ja rendilepingu sõlmimine

16. Linnavara tasuta kasutusse andmine Mittetulundusühingule Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda

17. Linnavara tasuta kasutusse andmine Mittetulundusühingule Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

18. Rakvere linnavolikogu menetlusest otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine riigihanke "Rakveres Kastani puiestee 12 asuvate Rakvere Spordikeskuse kohvikuruumide rendile andmine toitlustamisteenuse osutamiseks" korraldamiseks" tagasivõtmine