« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 27.12.2016 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 27.12.2016 istungi päevakord kell 09.00 


1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
2. Rakvere linnavalitsuse 28. septembri 2015. a määruse nr 5 „Ühistranspordiseaduses sätestatud taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi andmine" muutmine 
  
3. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Ehitusseadustikus sätestatud riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine" esitamine 
  
4. Rakvere Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses pädevust omavate ametikohtade loetelu 
  
5. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine 
  
6. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine 
  
7. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine 
  
8. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine 
  
9. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine 
  
10. Lihthanke "Vähekindlustatud isikutele juriidilise nõustamise teenuse osutaja leidmine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine. 
  
11. Riigihanke "Supiköögi teenuse osutaja leidmine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine 
  
12. Rakvere linnavolikogu spordikomisjonile spordiorganisatsioonide 2017. aasta eelarvest spordiürituste ning -projektide taotluste esitamine. 
  
13. Ehituse tn 3 kinnistu ning seda ümbritseva ala detailplaneeringu vastuvõtmine 
  
14. Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine 
  
15. Mootorsõiduki Peugeot Partner võõrandamine otsustuskorras 
  
16. Rakvere Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste 2016. aasta alaeelarvete muutmine