« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 27.08.2018 istungi päevakord

1. Rakvere linnavalitsuse 19. märtsi 2018 korralduse nr 171 „Rakvere Sotsiaalkeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja palgaastmete kinnitamine" muutmine

2. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Viru Bull

3. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule RAKVERE VÕRKPALLIKLUBI

4. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Segakoor Viroonia

5. Ruumide kasutusse andmine mittetulundusühingule Eesti Korvpalliliit.

6. Projekteerimistingimuste määramine gaasitorustiku ehitusprojekti koostamiseks aadressidel F. R. Kreutzwaldi tn 17, F. R. Kreutzwaldi tn 15, F. R. Kreutzwaldi tn 17a ja F. R. Kreutzwaldi tn 17b

7. Projekteerimistingimuste väljastamisest keeldumine

8. Pakkumismenetluse „Rakvere linna kevad- ja suvehaljastus" korraldamine

9. Linnavara tasuta kasutusse andmine mittetulundusühingutele Lääne-Virumaa Diabeetikute Selts ja Lääne-Viru Parkinsoni Selts

10. Linnavara tasuta kasutusse andmine mittetulundusühingule Rakvere Liikumispuuetega Inimeste Ühing

11. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine Pikk tn 22 korteriomandi omandamiseks Rakvere linnale" esitamine

12. Pakkumismenetluse korraldamine investeerimislaenu võtmiseks