« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 27.02.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 27.02.2017 istungi päevakord kell 9.00 


1. Volituse andmine 
  
2. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Rakvere Maleklubi 
  
3. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks aadressidel Navi tn 2 ja Navi tn 4 
  
4. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks aadressil Arkna tee 5 
  
5. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Arkna tee 17 
  
6. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Lembitu tn 3 
  
7. Lihthanke korraldamine Rakvere linna Võidu tänava (lõik Tuleviku tn - Karja tn) rekonstrueerimisprojekti koostamiseks 
  
8. Biolagunevate jäätmete veohinna kooskõlastamine 
  
9. Eluruumi üürilepingu pikendamine 
  
10. Eluruumi üürilepingu pikendamine 
  
11. Linnavara võõrandamine otsustuskorras 
  
12. Rakvere linnale kuuluvate ehitiste mahakandmine 
  
13. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 29. juuni 2016.a otsuse nr 46 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" kehtetuks tunnistamine" esitamine 
  
14. Kohal algatatud küsimused