« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 26.06.2017 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
2. Nõusoleku andmine õnnemängu mängukoha avamiseks 
  
3. Avalduse esitamine eestkoste pikendamiseks 
  
4. Toimetulekutoetuse määramata jätmine 
  
5. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine 
  
6. Rakvere Gümnaasiumi koolitöötajate koosseisu kooskõlastamine 
  
7. Rakvere Reaalgümnaasiumi koolitöötajate koosseisu kooskõlastamine 
  
8. Rakvere Põhikooli koolitöötajate koosseisu kooskõlastamine 
  
9. Erahuvikooli toetuse määramine Mittetulundusühingule Urban Style 
  
10. Erahuvikooli toetuse määramine Tähekiir Osaühingule. 
  
11. Erahuvikooli toetuse määramine mittetulundusühingule Rakvere Mudellennuklubi. 
  
12. Erahuvikooli toetuse määramine Gustavi Maja OÜ-le 
  
13. Erahuvikooli toetuse määramine Osaühingule ESTEETIKA JA TANTSUKOOL. 
  
14. Erahuvikooli toetuse määramine Osaühingule Muusikakool Rajaots. 
  
15. Erahuvikooli toetuse määramine mittetulundusühingule Hariduse-ja Kultuuriselts Kaur. 
  
16. Erahuvikooli toetuse määramine Mittetulundusühingule Rakvere Loovuskool 
  
17. Erahuvikooli toetuse määramine mittetulundusühingule Loominguline Selts ATHENA MAJA 
  
18. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Viru Bull 
  
19. Välireklaami avalikustamise loa andmine ja välireklaami paigaldamise lepingu sõlmimine 
  
20. Lihthanke „Rakvere välikorvpalliväljakute purutamine" pakkumuse edukaks tunnistamine 
  
21. Riigihanke „Rakvere esmatasandi tervisekeskuse hoone projekteerimine" (hanke viitenumber 187428) pakkumuse edukaks tunnistamine 
  
22. Jäätmeloa eelnõu suhtes arvamuse andmine 
  
23. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Õli tn 2) 
  
24. Rakvere linnavalitsuse 27. detsembri 2016. a korralduse nr 794 "Rakvere Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses pädevust omavate ametikohtade loetelu" muutmine 
  
25. Rakvere Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste 2017. aasta alaeelarvete lisaeelarve kinnitamine 
  
26. Mittetulundusühingu Lääne- Viru Jäätmekeskus korralisele üldkoosolekule liikmeõigusi teostava isiku nimetamine