« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 25.06.2018 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

3. Avalduse esitamine eestkoste pikendamiseks

4. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 20. detsembri 2017. a otsuse nr 103 "Rakvere Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine" esitamine

5. Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi koolitöötajate koosseisu kooskõlastamine 2018/2019.õppeaastaks

6. Rakvere Reaalgümnaasiumi koolitöötajate koosseisu kooskõlastamine 2018/2019.õppeaastaks

7. Rakvere Gümnaasiumi koolitöötajate koosseisu kooskõlastamine 2018/2019. õppeaastaks

8. Rakvere Põhikooli koolitöötajate koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks

9. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Lille tn 8

10. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Peoleo tn 7

11. Kasutusloa väljastamine aadressil Peoleo tn 6

12. Rakvere linnavalitsuse 15. mai 2017 korralduse nr 262 „Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Nortsu tee 20" kehtetuks tunnistamine

13. Riigihanke korraldamine Pika tänava rekonstrueerimine projekti teostaja leidmiseks

14. Jäätmeloa taotluse kohta arvamuse andmine

15. Rakvere linnale kuuluvate kinnistute koormamiseks korraldatud enampakkumise tulemuste kinnitamine

16. Rakvere linnavalitsuse 02. jaanuari 2018. a korralduse nr 18 "Rakvere Linnavalitsuse teenistuskohtade palgaastmete kinnitamine" muutmine