« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 24.09.2018 istungi päevakord

1. Rakvere Rohuaia Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
 
2. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule UKRAINA KAASMAALASKOND BARVINOK
 
3. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Spordiklubi Mikado
 
4. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Spordiklubi Viru Judo
 
5. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Lääne-Viru Pensionäride Liit
 
6. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Kooristuudio SO-LA-RE 
 
7. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule VIRUMAA POISTEKOOR
 
8. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Rakvere Bont Rulluisuklubi
 
9. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Nortsu tee 20
 
10. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Tammetõru tn 3
 
11. Projekteerimistingimuste määramine autokeskuse, aadressil Teliku tn 2 ehitusprojekti koostamiseks
 
12. Võidu tn 87 kinnistu ning sellega piirnevate tänavaalade detailplaneeringu vastuvõtmine
 
13. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Lennuki tn endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Papiaru tn 29 ja osaliselt Arkna tee 17, Lennuki tn 16, Nortsu tee T1 ja Papiaru tn T1 kinnistute osas" esitamine.
 
14. Pakkumismenetluse „Rakvere linna kevad- ja suvehaljastus" pakkumuse edukaks tunnistamine
 
15. Nõusoleku andmine vee erikasutusloa väljastamiseks
 
16. Taksoveoloa andmine
 
17. Rakvere linna omandis olevale kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks.