« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 23.04.2018 istungi päevakord kell 15.00

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Asendushooldusteenuse rahastamine

3. Asendushooldusteenuse rahastamine

4. Asendushooldusteenuse rahastamine

5. Asendushooldusteenuse rahastamine

6. Asendushooldusteenuse rahastamine

7. Asendushooldusteenuse rahastamine

8. Asendushooldusteenuse rahastamine

9. Asendushooldusteenuse rahastamine

10. Asendushooldusteenuse rahastamine

11. Lapsehoiuteenuse osutamise toetuse määramine 2018.aastaks OÜ-le Rõõmupallide Lastehoid

12. Rakvere linna huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse määramise komisjoni moodustamine 2018 aastaks.

13. Linnavara kasutusse andmine Mittetulundusühingule Rakvere Maraton (Talve eri).

14. Linnavara kasutusse andmine Mittetulundusühingule Rakvere Maraton

15. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine mittetulundusühingule Rakvere kergejõustikuklubi ViKe

16. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks Laial, Parkali ja C. R. Jakobsoni tänavatel

17. Kasutusloa väljastamine aadressil Ringtee 3

18. Korteriomandi müügiks enampakkumise korraldamine