« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 22.10.2018 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks
 
2. Rakvere linnas tegutsevate lastehoidude pidajate taotluse läbivaatamine
 
3. Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu MTÜ taotluse arutamine
 
4. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Noorteteater Jabloko
 
5. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Taekwondo WTF SK Manada
 
6. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Spordiklubi Rakvere
 
7. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ-le Rõõmu Tehas
 
8. Mitterahalise toetuse taotluse rahuldamata jätmine Mittetulundusühingule RAHVAMUUSIKAANSAMBEL KUNGLA
 
9. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine mittetulundusühingule Spordiklubi Viru Judo
 
10. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine MTÜ- le RAKVERE JK TARVAS
 
11. Rakvere Vabakooli Seltsi taotluse lahendamine
 
12. Sotsiaalkorteri üürilepingu lõpetamine 
 
13. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Lõõtspilli tn 1
 
14. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Niine tn 10
 
15. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks Lõõtspilli, Suupilli ja Torupilli tänavatel
 
16. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Tallinna tn 8
 
17. Kasutusloa väljastamine parklale F. R. Kreutzwaldi tn 2a ja Näituse tn 2
 
18. Kasutusloa väljastamine aadressil Tedre tn 12-2
 
19. Pakkumismenetluse korraldamine jõuluvalgustite tellimiseks
 
20. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine Pikk tn 22 korteriomandi omandamiseks Rakvere linnale" esitamine
 
21. Rakvere linna omandis olevatele kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Aktsiaselts Rakvere Vesi kasuks
 
22. Rakvere linnavolikogu 20. detsembri 2017. a otsuse nr 103 „Rakvere Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine.