« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 20.03.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 20.03.2017 istungi päevakord kell 9.00 


1. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine 
  
2. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine 
  
3. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine mittetulundusühingule Rakvere Spordiselts Kalev 
  
4. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine Mittetulundusühingule Virumaa Pallimängude Kool 
  
5. Ehitusloa väljastamine aadressil Tammiku tn 6 
  
6. Võidu tn 87 kinnistu ning sellega piirnevate tänavaalade detailplaneeringu koostamise algatamine 
  
7. Herne tn 20 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine 
  
8. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Tedre tn 12 korterid 4, 5, 6, 8) 
  
9. Lihthanke „Rakvere linna Võidu tänava (lõik Tuleviku tn - Karja tn) rekonstrueerimisprojekti koostamine" pakkumuse edukaks tunnistamine 
  
10. Valgustamata välireklaamialuste rendile andmiseks korraldatud enampakkumise tulemuste kinnitamine ja rendilepingu sõlmimine 
  
11. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks